Fors investeren in waterveiligheid | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

Fors investeren in waterveiligheid

Het waterschap Scheldestromen gaat volgend jaar fors investeren in waterveiligheid en in klimaatdoelen. Portefeuillehouder Denis Steijaert: ,,Onze ambitie is groot. Dit is ook nodig, omdat we de afgelopen drie jaar lange periodes van droogte hebben gezien met een tekort aan zoet water. Daarnaast waren er hevige neerslagpieken. We willen ons watersysteem hiertegen bestendig maken. Ook houden we rekening met een stijging van de zeespiegel van een meter tot het jaar 2100. Daarop moeten we nu anticiperen.”