Logo wereldregio.nl
Foto:

Volgend jaar verdubbeling statushouders

De nieuwe vluchtelingenwet, die juli volgend jaar in werking treedt, biedt meer kansen om statushouders voor te bereiden op hun bestaan in Nederland. Niet worden ze voorta begeleiding hun inburgering, maar ook kan er maatwerk geleverd worden zodat deze statushouders sneller betaald werk kunnen vinden. Dat is goed nieuws, maar dan moeten er wel voldoende huizen beschikbaar gesteld worden. En dan wordt nog een lastige, want de verwachting is dat er een dubbel aantal statushouders naar Schouwen-Duiveland komt; zeventig in totaal.

En dat terwijl de gemeente dit jaar niet alle toegewezen statushouders kan huisvesten. Het is wel een zorg, zo laat Ester Wisse (foto), teamleider van Vluchtingenwerk Schouwen-Duiveland weten. Er komen vluchtelingen uit Syrië, Yemen, Iran, Turkije en Sudan deze kant op.