Logo wereldregio.nl
<p>500e WereldRegio in aantocht</p>

500e WereldRegio in aantocht

(Foto: )

Energiestudie in Zierikzeese wijk Malta

In 2050 willen we in Nederland niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van onze huizen. Daarom kijken we naar alternatieven zoals elektrificatie, duurzame gassen en warmtenetten. In de wijk Malta in Zierikzee worden kansrijke mogelijkheden onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van warmte uit Oosterscheldewater dat met een warmtenet aan de woning geleverd wordt. Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) steunt het onderzoek hiernaar. 

De samenwerkende partijen: de gemeente Schouwen-Duiveland, woningcorporatie Zeeuwland en energie-corporatie Zeeuwwind onderzoeken samen met de bewoners de mogelijkheden in de directe omgeving. In eerste instantie richten ze zich vooral op warmte uit Oosterscheldewater. Hierbij wordt de warmte voor verwarming centraal aangeleverd zoals dat nu ook gebeurt met het aardgas. Malta voldoet aan veel voorwaarden voor deze manier van verwarming, blijkt uit een eerdere haalbaarheidsstudie.