Logo wereldregio.nl
Foto:

Meerdere besmettingen bij de Wieken; aangescherpte bezoekregeling

Nadat  3 oktober een eerste medewerker van Eilandzorg Locatie De Wieken positief getest is op het coronavirus (COVID-19), zijn er nu meer cliënten en personeelsleden positief getest.  In overleg met de GGD zijn direct extra voorzorgsmaatregelen getroffen. Exacte aantallen zijn nog niet te geven, omdat nog niet alle testuitslagen bekend zijn. Cliënten van de afdeling en de medewerkers verblijven in quarantaine. De betreffende cliënten en hun 1ste contactpersonen zijn geïnformeerd en de zorg en ondersteuning wordt samen afgestemd

Om het risico op een verdere verspreiding te verminderen, is het advies van de GGD om bewoners van De Wieken tijdelijk geen bezoek te laten ontvangen. Dit is een dringend advies, geen bezoekverbod zoals eerder dit jaar. In de praktijk betekent dit dat Eilandzorg 1 bezoeker per bewoner per dag toestaat voor Locatie De Wieken. In overleg kan van de regeling worden afgeweken in het geval van ernstig zieke bewoners. Eilandzorg activiteitenbegeleidsters en zorgmedewerkers zetten zich extra in om persoonlijke aandacht te geven aan de bewoners. 

Directeur/bestuurder Marieke de Jong: ,,Dit bericht raakt ons zeer. Ondanks alle inspanningen, zijn wij er niet in geslaagd het virus buiten de deur te houden. Hoe goed onze voorbereidingen ook zijn, het blijft momenteel schakelen van moment tot moment. Wij staan in nauw contact met de GGD over de te nemen stappen en alle Eilandzorg medewerkers zetten zich onverminderd in. We leven mee met de cliënten en hun mantelzorgers in deze spannende tijd. De veiligheid en het welzijn van onze cliënten en medewerkers gaat ons allen aan het hart.”