Logo wereldregio.nl
Foto:

Verkeerslichten vervangen langs Deltaweg

Op maandag 19 oktober start aannemer Dynniq Mobility met de voorbereidingen voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie aan de kruising N256 - Deltaweg Langeweg Wilhelminadorp in opdracht van Provincie Zeeland.De voorbereidingswerkzaamheden duren van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2020. In deze week worden werkzaamheden met name in de bermen uitgevoerd.

Vanaf maandag 26 oktober tot en met vrijdag 30 oktober 2020 13.00 uur vindt de daadwerkelijk vervanging van de verkeerregelinstallatie plaats. Het verkeer zal tijdens de uitvoering hinder ondervinden, omdat een deel van het kruispunt wordt afgezet. Het verkeer kan langs de verkeersafzetting rijden. In deze periode kan er ook verkeershinder ervaren worden wanneer de verkeersregelinstallatie buiten bedrijf gaat en kabels en verkeerslantaarns geplaatst zullen worden. Dit kan leiden tot een extra reistijd van 10 tot 20 minuten.

Verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.