Logo wereldregio.nl
Foto:

Geen schade dijken en duinen door Odette

Storm Odette heeft afgelopen weekend behoorlijk huisgehouden in Zeeland. Ondanks dat het relatief gezien geen (zware) storm was en bij Vlissingen de hoogste waterstand van ‘slechts’ NAP + 2,80 m is gemeten, heeft de noordwestenwind er voor gezorgd dat er rond-om de Zeeuwse dijken en duinen veel zandverstuiving heeft plaatsgevonden. De waterveiligheid is in Zeeland geen moment in het geding geweest.  Medewerkers van het waterschap hebben afgelopen weekend de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. Dijken en duinen zijn berekend op zware storm en hoog water waardoor deze storm nergens in Zeeland heeft geleid tot direct gevaar. Sterker nog, bij wind uit het noord/noordwesten heeft de wind vrij spel en vindt er veel zandverstuiving plaats richting de duinen. Dit is een natuurlijk proces waarbij de duinen breder en sterker worden door het opgewaaide zand. Op maandagmorgen heeft waterschap Scheldestromen bij afgaand water de kust geïnspecteerd om te kijken wat er nodig is om de overlast door zandverstuiving te verhelpen.