Logo wereldregio.nl
Foto:

Aandacht voor dementie op Wereld Alzheimer Dag

Jaarlijks vindt op 21 september Wereld Alzheimer Dag plaats. Op of rondom deze dag wordt in de hele wereld aandacht gevraagd voor dementie en de impact die het heeft op het leven van mensen. Dit jaar is het thema ‘Jong en oud’. Ook op Schouwen-Duiveland wordt er weer aandacht besteed aan Wereld Alzheimer Dag. Dit keer wel in aangepaste vorm vanwege de coronamaatregelen.

Op 30 september vertoont de Alzheimer werkgroep afdeling Schouwen-Duiveland in samenwerking met het Odensehuis, SMWO, Zeeuwse Zorgschakels en de gemeente de aangrijpende film Wei. Wei is een documentaire van Ruud Lenssen waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. Het is niet alleen een film over dementie en mantelzorg, maar ook een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het leven. In het dorpshuis van Renesse om 13.30 uur.

Uiteraard worden alle coronarichtlijnen gevolgd om deze middag veilig en plezierig te laten verlopen. Om die reden is er een maximum van 40 bezoekers. Aanmelding is verplicht en mogelijk voor maximaal twee personen tegelijk. Aanmelden kan bij de Alzheimer werkgroep: Mimie de Wildt, tel. 0111- 850427 of via de mail: mdewildt@zeelandnet.nl. Na de vertoning van de film wordt er met elkaar nagepraat over wat dementie betekent voor de persoon zelf, maar ook voor zijn/haar omgeving.

De bijeenkomst is ook meteen de startbijeenkomst van ‘Thuis in je Dorpshuis’. Bij “Thuis in je Dorpshuis” kun je elkaar ontmoeten, kun je je verhaal kwijt en kun je informatie delen met elkaar en met deskundigen. De gemeente streeft naar een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Daarom is het belangrijk dat mensen weten hoe ze met dementie moeten omgaan. 75 tot 80% van de mensen met dementie woont gewoon thuis, doet zelfstandig boodschappen, heeft een sociaal leven, komt in de kerk, bibliotheek en restaurant, rijdt nog auto, gaat op vakantie en doet vrijwilligerswerk. Dit betekent dat we dagelijks mensen met dementie tegenkomen. Meestal gaat het goed, maar soms hebben deze mensen een beetje hulp nodig. In een dementievriendelijke samenleving weten de inwoners hoe ze dementie kunnen herkennen en wat zij voor deze mensen kunnen betekenen.

Er zijn veel instanties op Schouwen-Duiveland die dagelijks bezig zijn met het activeren van mensen met dementie, het geven van zorg en ondersteuning aan mensen met dementie zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven, het ondersteunen van mantelzorgers, het organiseren van activiteiten en het geven van voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een dementievriendelijk Schouwen-Duiveland.