Logo wereldregio.nl
<p>Johan Pannekoek (CDA); Hij wil dat er eens naar de leges gekeken wordt om het verenigingsleven tegemoet te komen.</p>

Johan Pannekoek (CDA); Hij wil dat er eens naar de leges gekeken wordt om het verenigingsleven tegemoet te komen.

(Foto: )

Politiek worstelt met bezuinigingen

Er moet twee-en-half miljoen euro ruimte gevonden in de gemeentelijke begroting, maar het is nog onduidelijk waar gesneden gaat worden of waar er geld gevonden kan worden. De politiek sprak er deze week over. Op maandag 21 september worden de knopen doorgehakt, maar tijdens het begrotingsdebat in november worden de keuzes pas écht duidelijk.

Er liggen uiteenlopende voorstellen, van het schrappen van de Inwonerskrant tot de bibliobus en van een forse korting op het Odensehuis tot het fors verhogen van de parkeertarieven. Wim Houtekamer van de SGP ziet het bezuinigen op ‘klein bier’ niet zo zitten en daar herkende Ruud van der Laar van GroenLinks zich wel in. Bezuinigen op preventie (alcohol en drugs) zien veel partijen ook niet zitten. Petri d’Anjou (PvdA) ziet het snijden in de bibliobus, preventie, schuldhulp en het Odensehuis niet zitten. Voor het Odensehuis was veel steun. Carien Cankrien, voorzitter van deze voorziening voor beginnend dementerenden wist veel politici ervan te overtuigen dat het een forse stap terug zou zijn. Robbert Lievense (LSD) herkende dat, maar deed wel suggestie ook eens bij verzekeraars aan te kloppen.

Johan Pannekoek van het CDA deed de suggestie om nog eens goed te kijken naar de relatie tussen subsidies en leges. Veel verenigingen worden door het bevriezen van de subsidies financieel benadeeld, maar moeten nog wel betalen voor bijvoorbeeld vergunningen of precario. Wellicht dat daar een oplossing kan worden gevonden, zo opperde hij.

Opmerkelijk was dat de VVD vooralsnog helemaal niet wil bezuinigen. Margo Lemsom van de liberalen wil eerst wel eens weten of het verhogen van belastingen (toeristen) niet meteen ingepikt wordt door het rijk. ,,Wethouder Joppe (financiën) weet het antwoord niet eens,” hield ze haar collega-politici voor.

Toch moet er geld gevonden worden, al liet Erika Kater van de Christenunie weten het moeilijk te vinden als kwetsbare groepen geraakt gaan worden met de bezuinigingen. En ook Sandra Fontein van D66 zei er niets voor te voelen als de leefbaarheid verder aangetast wordt. Dus wat haar betreft geen korting op de Inwonerskrant, het Odensehuis en de bibliobus. Anita de Vos (SP) greep de gelegenheid nog eens aan om vooral de gemeenteraad zelf (,,en dat geldt ook voor ons hoor’’) aan te spreken. Ze herinnerde haar collega’s aan het ‘wensenfestival’ zoals ze de jaarlijkse begrotingsdebatten noemt. Maandag 21 september moeten er dus keuzes gemaakt gaan worden. Het debat is digitaal te volgen via www.schouwen-duiveland.nl