Logo wereldregio.nl
Foto:

Lintje voor mosselschipper

Jaap Schot uit Zierikzee heeft vrijdagmiddag een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Jack van der Hoek. De uitreiking vond plaats in het Stadhuismuseum in Zierikzee. Al 70 jaar varen mosselvissers van de familie Schot één keer per jaar naar de diepe geulen van de Oosterschelde, om in gezelschap van een aantal wetenschappers en andere geïnteresseerden, te vissen naar fossielen. Deze wetenschappers en fossielenamateurs hebben zich verenigd in het genootschap ‘Kor en Bot’. Overal ter wereld worden fossielen opgegraven of uitgehakt, maar hier worden ze op een heel aparte manier gevonden: Ze worden met netten van de zeebodem omhooggehaald. 

Sinds 1986 is Jaap Schot de grote trekker van deze fossielentochten. Hij doet dit voor ‘Naturalis Biodiverity Center’ in Leiden. De verzameling bevat meer dan 10.000 fossiele beenderen van zoogdieren (o.a. mammoeten) die qua soortenrijkdom zijn gelijke in Europa niet kent. Sinds 1996 worden ook op de Westerschelde fossielen opgevist. Ondanks hun aanzienlijke marktwaarde worden de fossielen door de heer Schot om niet gedoneerd aan diverse collecties, waar ze worden bestudeerd door onderzoekers uit binnen- en buitenland. Dit leidt regelmatig tot de vondst van diersoorten die nieuw zijn voor de wetenschap. Schot is eveneens al sinds 1986 bestuurslid van Visserijvereniging ‘Helpt Elkander’.  Jaap Schot was in 1988 bovendien een van de initiatiefnemers van de Havendagen. Sinds die tijd is hij bestuurslid. Eerst als secretaris, sinds 2017 als voorzitter. Hij is de grote motor achter dit alles en is een heel jaar met de voorbereidingen bezig. Daarnaast is hij ook al 32 jaar lang de persoon achter het best bewaarde geheim van Zierikzee. Hij kiest namelijk ieder jaar de mosselprinses.

Al deze activiteiten hebben er toe geleid dat Schot is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.