Logo wereldregio.nl
Foto:

Brouwerseiland ziet kansen met emmissieloze verblijfsrecreatie

De initiatiefnemers van Brouwerseiland in de Grevelingen denken door het ontwikkelen van emissieloze verblijfsrecreatie alsnog kans te maken op de natuurvergunning van de provincie.  De provincie heeft in augustus aangekondigd de door Brouwerseiland B.V. aangevraagde natuurvergunning te willen weigeren. Brouwerseiland heeft dit besluit de afgelopen weken uitvoerig bestudeerd en geconstateerd dat - in haar visie - het enige argument van de provincie om de vergunning te willen weigeren is gelegen in de geringe stikstofdepositiebijdrage op een paar delen van de Kop van Schouwen. 

Het voornemen tot weigering van de natuurvergunning is voor Brouwerseiland B.V. het laatste zetje in de rug om te besluiten tot het emissieloos maken van het totale project in de gebruiksfase. Dit betekent bijvoorbeeld elektrisch rijden, varen met elektromotoren, zodat Brouwerseiland geen uitstoot genereert door de verbranding van fossiele brandstoffen. Het uitgangspunt is dat alleen vervoersmiddelen zonder verbrandingsmotor toegang krijgen tot Brouwerseiland.  Hiermee kan Brouwerseiland het eerste verblijfsrecreatieconcept in Nederland worden dat nagenoeg geheel emissieloos is.  Brouwerseiland B.V. zegt erop te vertrouwen dat overheden een emissieloos verblijfsrecreatief concept zullen steunen, gelet op de eigen Zeeuwse ambitie om per 2040 emissieloos te zijn en de ambities van de gemeente Schouwen-Duiveland op het terrein van energie, zoals vastgelegd in de gemeentelijke Energie-agenda. 

De gemeente Schouwen-Duiveland werkt ondertussen in afstemming met Brouwerseiland B.V. verder aan de afronding van het herziene bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders hebben eerder te kennen gegeven in oktober naar de gemeenteraad te gaan voor besluitvorming.