Logo wereldregio.nl
Foto:

Waterschap komt met interactieve kaarten water

Vanaf vandaag, maandag 7 september, staan op de website van waterschap Scheldestromen de interactieve kaarten van de afvoergebieden Othene, Duiveland en Schouwen. Via deze interactieve kaarten licht het waterschap de eerste onderzoeksresultaten toe van het project Planvorming Wateropgave (PWO), waarbij het huidige watersysteem getoetst is aan landelijke en provinciale normen voor peilbeheer en wateroverlast.

Voor het zo goed mogelijk functioneren van het watersysteem in het buitengebied hecht het waterschap veel waarde aan reacties uit de streek. Door COVID-19 zijn streekbijeenkomsten voorlopig niet mogelijk. Daarom publiceert het schap de informatie op een interactieve manier, zodat de inbreng goed mee genomen kan worden in de werkzaamheden. De informatie en de kaarten van het gebied kunt u inzien via de website www.scheldestromen.nl/PWO. Onder elk gebied vindt u een instructiefilmpje waarin het waterschap uitlegt  hoe u de interactieve kaarten op de website kunt raadplegen. Daarnaast is er een toelichtend filmpje met de belangrijkste bevindingen per gebied.

De filmpjes en interactieve kaarten zijn in te zien tot 5 oktoberHeeft u als belanghebbende vragen of reacties? U kunt reageren via het reactieformulier op de website via een link, vermeld onder de drie gebieden. U kunt ook telefonisch contact opnemen via het nummer 088-2461000 of uw vragen/reacties mailen naar peilbesluiten@scheldestromen.nl. De inbreng van de verschillende belanghebbenden wordt gebruikt om het functioneren van het watersysteem en passende maatregelen zo goed mogelijk in beeld te krijgen.

Gebieden

De interactieve kaarten en filmpjes gaan over de afvoergebieden Othene, Duiveland en Schouwen. De Kop van Schouwen is een grondwater gestuurd systeem. De methode die gehanteerd wordt in de PWO is hiervoor niet geschikt. In een later stadium zal de Kop van Schouwen aandacht krijgen van het waterschap. Ze doet dit dan samen met de provincie en de gemeente