Logo wereldregio.nl
Foto:

Politiek blijft voorlopig digitaal vergaderen

Vanwege het coronavirus vergaderen de commissies en de gemeenteraad vanaf mei al digitaal. Dit zullen zij ook na het zomerreces voorlopig blijven doen.  Volg de vergaderingen live via schouwenduiveland.raadsinformatie.nl (zowel beeld als audio). In september ziet de vergaderkalender er als volgt uit:

Maandag 7 september - commissie Ruimte en Economie

Donderdag 10 september - commissie Samenleving en Bestuur

Maandag 14 september - commissie Samenleving en Bestuur

Donderdag 17 september commissie Ruimte en Economie

Maandag 21 september - raadsvergadering

Donderdag 24 september - raadsvergadering

De commissies starten om 19.30 uur en de raadsvergadering om 20.00 uur.

Ook het inspreken blijft voorlopig digitaal. Insprekers kunnen zich minimaal 24 uur voor een vergadering per e-mail melden bij de griffier de heer T van Oostenbrugge via Teun.van.Oostenbrugge@schouwen-duiveland.nl. Zij ontvangen vervolgens een bevestiging en een uitgebreide instructie hoe het digitaal inspreken in zijn werk gaat en waar rekening mee te houden. De agenda van de commissies is te vinden op de website van de gemeente zelf.