Logo wereldregio.nl

Ook VVD duikt in kleurenstrijd vuurtoren

Na de Partij van de Arbeid is ook de VVD in de gemeenteraad in de discussie over de kleur van de vuurtoren in Nieuw-Haamstede gedoken. De liberalen vragen zich af of de nieuwe kleur, die Rijkswaterstaat voor ogen heeft - roestrood - past in de afgegeven vergunning. Die was gericht op het conserveren van de toren. De rode kleur, die er al zeventig jaar op zit, hoort daar wat de VVD betreft bij. De partij wil weten of burgemeester en wethouders zich scharen achter de uitlatingen van LSD-wethouder Jacqueline van Burg, die de nieuwe kleur wél mooi vindt. In tegenstelling tot omwonenden die zich massaal tegen de nieuwe kleur hebben verzet. De VVD wil weten welke actie(s) burgemeester en wethouders inmiddels hebben genomen.