Logo wereldregio.nl
Foto:

Historische dijkenkaart online

Gedeputeerde Anita Pijpelink heeft op 3 september 2020 de historische dijkenkaart van Zeeland online gezet. De kaart bevat informatie over de historie van alle bestaande en verdwenen dijken in onze provincie. Amateur-archeoloog Bas Chamuleau heeft de afgelopen 20 jaar onderzoek gedaan naar de ligging, datering, functie en ontstaansgeschiedenis van alle dijken in Zeeland. Deze kennis is nu letterlijk in kaart gebracht.

Dijken horen bij Zeeland. Ze beschermen het land, maar de dijkenstructuur vertelt ook veel over de ontstaansgeschiedenis van onze provincie. Aan het patroon van slingerende dijken kun je aflezen hoe de zeearmen en kreken vroeger gelopen hebben - en hoe de vele inpolderingen plaatsvonden. Sommige binnendijken gaan zelfs terug tot de Romeinse tijd en zijn al meer dan 2.000 jaar oud. De dijken zijn daarmee van grote cultuurhistorische waarde.

Gedeputeerde Anita Pijpelink: ,,De Zeeuwse dijken vormen als het ware een ruggengraat in het landschap. Ze dragen de geschiedenis van Zeeland in zich mee en maken het verleden tastbaar. Daar moeten we goed voor zorgen. De dijkenkaart helpt om het verleden inzichtelijk te maken. Het verhaal van een dijk kan vervolgens ter inspiratie dienen om dit culturele erfgoed nog beter zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld bij stedenbouwkundige ontwikkelingen of toeristische doeleinden.”

De dijkenkaart is online te bekijken via via www.zeeland.nl