Logo wereldregio.nl
Foto:

'Brouwerseiland in strijd met afspraken'

Volgens natuurorganisaties is het nieuwe plan voor Brouwerseiland kansloos omdat het in strijd is met de afspraken die zijn gemaakt in de Zeeuwse Kustvisie. De coalitie Bescherm de Kust, bestaande uit Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten, wijzen in een brief aan de gemeente Schouwen-Duivenland op de afspraken die gemaakt zijn in de door hen medeondertekende Kustvisie waarin staat dat nieuwe verblijfsrecreatieve bebouwing op de Brouwersdam niet mogelijk is.

Een eerder plan voor de bouw van Brouwerseiland in de Grevelingen werd na grote bezwaren in april 2019 door de Raad van State vernietigd. Mei 2019 besloot de gemeenteraad geen grootschalige recreatie meer te willen. ,,Het verbaast de natuurorganisaties dan ook zeer dat er nu ineens een geheel nieuw concept bestemmingsplan gepresenteerd wordt voor de bouw van ruim 300 luxe vakantievilla’s en een jachthaven in het Grevelingenmeer," zo schrijven de clubs.

Gert de Groot, gebiedsmanager Zeeland Natuurmonumenten: ,,Met de presentatie van dit plan lijkt het er op dat de gemeente compleet voorbij gaat aan de afspraken uit de door hen ondertekende Zeeuwse Kustvisie. Een visie die is ontstaan vanuit grote maatschappelijke bezorgdheid en politieke commotie over het ‘dichtslibben’ van het kustlandschap met recreatieve bebouwing. Het college zet met dit besluit het maatschappelijke vertrouwen in de Kustvisie op het spel. Je kunt Brouwerseiland écht niet beschouwen als een pijplijnproject van voor de Kustvisie.”