Ruim vier ton voor Watersnoodmuseum | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

Ruim vier ton voor Watersnoodmuseum

In totaal hebben 28 regionale musea via de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers aanvullende compensatie toegekend gekregen voor hun inkomstenderving door covid-19. Deze regeling matcht de bijdragen van gemeenten en provincies aan deze musea. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is één van de 28 regionale musea op de lijst en ontvangt € 216.809,-; provincie Zeeland legt eenzelfde bedrag bij.

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is binnen het steunpakket voor cultuur (van 300 miljoen euro) budget beschikbaar gesteld om musea als vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden en de werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk te waarborgen. Met de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de uitwerking van dit steunpakket.