Logo wereldregio.nl
Brouwerseiland komt met eigen analyse petitie
Brouwerseiland komt met eigen analyse petitie (Foto: )

Verbazing bij tegenstanders Brouwerseiland

De berichtgeving dat Brouwerseiland haar plannen opnieuw indient, leidt tot grote verbazing bij de actievoerders tegen Brouwerseiland. Afgelopen jaren hebben Zeeuwse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Vogelwacht Schouwen-Duiveland en Save Our Surfspot/BrouwerseilandNEE gestreden tegen de ontwikkeling van het park in de Grevelingen. Met de gewonnen rechtszaak bij de Raad van State leken de plannen van tafel. Uit de nieuwe berichtgeving ontstaat het beeld dat, ondanks alle gemaakte bestuurlijk afspraken en de weerstand onder de bevolking, Brouwerseiland BV haar plannen door wil zetten. Burgemeester en wethouders hebben de herziene plannen weer onder de aandacht van de bezwaarmakers gebracht.

De kustbeschermers vinden elkaar in hun strijd om het natuurlijke en open karakter van de Grevelingen te behouden. Daar past Brouwerseiland in hun beleving niet bij. Zij hebben het volste vertrouwen in de Zeeuwse Kustvisie, zo vertelt Robbert Trompetter van de Zeeuwse Milieufederatie: ,,De vergunningen zijn vernietigd, daarmee is het een nieuw plan en is de Zeeuwse Kustvisie van toepassing en daarin staat duidelijk dat geen nieuwe recreatieve bebouwing op de Brouwersdam mogelijk is''

De actievoerders gaan er dan ook vanuit dat een nieuw initiatief tot Brouwerseiland geen kans maakt. De gemeenteraad stemde in 2017 in met Brouwerseiland. De Raad van State had kritiek op onderdelen en die zijn nu opnieuw bekeken en weer in de inspraak gebracht. De gemeneteraad heeft na het besluit over Brouwerseiland in een motie aangegeven niet meer achter nieuwe grootschalige plannen te staan. De vraag is nu of Brouwerseiland een nieuw plan is of het nog in de pijplijn zit.