Logo wereldregio.nl
500e WereldRegio in aantocht
500e WereldRegio in aantocht (Foto: )

Dorpsraad wil compensatiegeld voor Poldertracé

De dorpsraad van Burgh-Haamstede onderneemt een poging om ook een graantje mee te pikken van de portemonnee die het rijk heeft opengetrokken om Zeeland te compenseren voor het wegblijven van de Marinierskazerne. Het zo gewenste poldertracé moet alsnog aangelegd gaan worden.

Dorpsraadvoorzitter Kees Veerhoek legt in een brief aan het provinciebestuur nog eens haarfijn uit dat het Poldertracé al een oud plan is, maar nooit gerealiseerd is. Wie nu van de Stormvloedkering komt eindigt in en scherpe bocht richting de Westhoek. Juist op die plaats zou de weg doorgetrokken worden. Goed voor het verkeer, goed voor de leefbaarheid in de dorpen. Maar het gebeurde niet. Geen geld, was meestal het argument. Om de Kraijensteinweg toch wat veiliger te krijgen worden er rotondes aangelegd, maar dat zijn lapmiddelen in de ogen van de dorpelingen. De provincie heeft niet gereageerd.