Logo wereldregio.nl
Foto:

Studenten zoeken naar antwoord zeespiegelstijging

Tijdens een bijeenkomst van de KennisCommunity Oosterschelde in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk presenteren studenten hun bevindingen. Hoe kunnen we de randen van de Oosterschelde aanpassen aan de stijgende zeespiegel? Hoe gaan we toenemende verzilting en het verdrinken van getijdegebied oplossen?  Is een multifunctioneel waterkerend landschap kansrijk? Prikkelende vragen waar studenten van verschillende Nederlandse universiteiten en hogescholen zich de afgelopen maanden over hebben gebogen. In hun presentaties leggen ze de belangstellenden de resultaten van hun onderzoek voor. Lees het verhaal in WereldRegio, de papieren editie. (foto Delta Platform)