Logo wereldregio.nl
Foto:

Drie scenario's om drukte te beteugelen

De Veiligheidsregio Zeeland en enkele Zeeuwse gemeenten hebben op basis van noodverordeningen dit voorseizoen al een aantal keer toegangswegen en parkeerplaatsen naar binnensteden afgesloten. In een gesprek met de ondernemersvereniging InZzee suggereerde wethouder Daniël Joppe (CDA) dat het afsluiten van de binnenstad ook een reële kans is voor Zierikzee als er nu géén veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Daarom heeft het bestuur van InZzee een drietal scenario’s opgesteld op basis waarvan het bezoek aan de binnenstad veiliger wordt. Ook bij drukte. Doelstelling van ieder scenario: Afsluiting van de binnenstad van Zierikzee voorkomen. InZzee wil namens de ondernemers bij de gemeente oplossingen aandragen waardoor klanten en gasten de winkels en horeca gewoon kunnen blijven bezoeken. Afgeleide doelstellingen zijn dat bezoekers van de binnenstad zich veilig voelen en dat de sfeer en beleving die horen bij het bezoeken van Zierikzee gewaarborgd blijft.

Het bestuur van InZzee vraag ieder lid om uit drie scenario’s (zie website WereldRegio) één voorkeursscenario uit te kiezen. Het meest gekozen scenario wordt verder uitgewerkt en ingediend bij Joppe met daarbij het dringende verzoek om het gekozen scenario – samen met InZzee - te realiseren deze zomervakantie. De ondernemers kunnen tot uiterlijk  zaterdag 27 juni, een keuze maken.

Scenario 1 – Permanente signing op- en in de straten met de oproep om elkaar de ruimte te geven. Gedurende de gehele zomervakantie inrichten van fietsenparkings inclusief bewegwijzering. Mol, Dam en Appelmarkt blijven bij drukte open voor fietsers. Er komt geen éénrichtingsverkeer voor voetgangers op drukke dagen. Uitstallingen op straat en op de stoep blijven ook bij drukte mogelijk.

Let op het risico bij dit scenario: Verlies van controle bij grote drukte en op last van overheid sluiting van het gehele kernwinkelgebied!

Scenario 2 – Permanente signing op- en in de straten met de oproep om elkaar de ruimte te geven. Gedurende de gehele zomervakantie inrichten van fietsenparkings inclusief bewegwijzering. Mol, Dam en Appelmarkt worden gedurende de gehele zomervakantie gesloten voor fietsers en gedurende de hele zomervakantie wordt er éénrichtingslooproute aangegeven voor voetgangers (deze is niet verplicht). Winkeliers plaatsen geen uitstallingen (producten en stoepborden) op stoepen en straten in het gehele kernwinkelgebied gedurende de gehele zomervakantie.

Scenario 3 – Permanente signing op- en in de straten met de oproep om elkaar de ruimte te geven. Gedurende de gehele zomervakantie inrichten van fietsenparkings inclusief bewegwijzering. Mol, Dam en Appelmarkt worden alleen op drukke dagen gesloten voor fietsers. Winkeliers plaatsen geen uitstallingen (producten en stoepborden) op stoepen en straten in het gehele kernwinkelgebied op drukke dagen. De signing voor de aanbevolen looproute is de hele zomer aanwezig maar is niet verplicht voor bezoekers.