Afbeelding

Geld voor dorpsraad Sirjansland

Algemeen

Sirjansland mag als eerste dorp op Schouwen-Duiveland zelf aan de slag met het opstellen van een dorpsplan. Dat past in het project Right to Challege, dat door het CDA is opgevoerd. Met Right to Challenge mag een dorp  zelf aan het werk met plannen. Of die ook uitgevoerd gaan worden is weer aan de gemeenteraad, die ook geld moet beschikbaar stellen. Voor het project is €25.000 beschikbaar gesteld. De dorpsraad heeft een dorpsgenoot bereid gevonden hen te helpen en te begeleiden om het dorpsplan op te stellen. Dit is Nienke Mulders. Zij heeft International Development Management gestudeerd met als specialisatie Rural Development and Innovation. Het motto van het dorpsplan is Sirjansland: een dorp met mogelijkheden – verbinding door wonen, werken, ondernemen en recreëren. Het dorpsplan is van de dorpsraad Sirjansland en wordt dus niet ter goedkeuring voorgelegd aan het college en de raad. Wel is afgesproken dat de dorpsraad gedurende het opstellen van het dorpsplan de gemeente betrekt als één van de stakeholders. ,,Voor de uitvoering van het dorpsplan is het gemeentelijk beleid leidend. Diverse uitvoeringswensen uit het dorpsplan moeten dus passend zijn binnen het gemeentelijk beleid en budgetten.," zo laat de gemeente volledigheidshalve weten. Naast het opstellen van een dorpsplan gaat de dorpsraad ook aan de slag met het 'Sirse bosje' en de entree van het dorp.

Meer nieuws