Logo wereldregio.nl
Foto:

Brogum kan aan de slag

Poppodium Brogum in Zierikzee krijgt €35.000 om zelf een studie te gaan doen naar een nieuwe toekomst. De gemeenteraad heeft eerder al te kennen gegeven Brogum die kans te willen geven en nu wordt dat dus geformaliseerd. Het bureau Green Stages wordt gevraagd het onderzoek op te pakken. Uitgangspunt is dat Brogum op dezelfde plek blijft en in de studie wordt meegenomen of de stichting ook gebouw en grond kan overnemen van de gemeente. Over het opknappen van Brogum wordt al achttien jaar gesproken in de gemeenteraad.