Logo wereldregio.nl
Jack van der Hoek
Jack van der Hoek (Foto: )

Lekken uit klankbordgroep 'zeer zorgelijk'

Burgemeester Jack van der Hoek maakt zich zorgen over het geruzie dat ontstaan is in de gemeentelijke klankbordgroep bezuinigingen. Hij roept deze week het presidium (een vertegenwoordiging van de gemeenteraad) bijeen voor een ,,een stevig en verhelderend gesprek," zo laat hij desgevraagd aan WereldRegio weten. VVD, D66 en SP zijn uit dat vertrouwelijk overleg gestapt omdat ze zich niet kunnen vinden in de manier van werken door commissielid Robbert Lievense (LSD). Die wil de beraadslagingen in de commissie met belanghebbenden kunnen bespreken. De anderen herinnerden hem aan de vertrouwelijkheid, maar daar denkt Lievense anders over. Van der Hoek is er niet blij mee. ,,Het gaat blijkbaar om het niet nakomen van een onderling afgesproken werkwijze van de klankbordgroep waarover discussie is ontstaan, in combinatie met het verspreiden van een ambtelijk concept dat vertrouwelijk met de klankbordgroep was gedeeld," laat Van der Hoek weten. ,,Dat laatste is echter wel zeer zorgelijk. Ik heb het presidium daarom gevraagd deze week bij elkaar te komen om hier met elkaar een stevig en verhelderend gesprek over te voeren. Dat acht ik in ieder geval op zijn plaats, alsmede dat de verwachtingen naar elkaar met betrekking tot het functioneren van de/een klankbordgroep voor de toekomst duidelijk(er) worden gemaakt.''