Logo wereldregio.nl
Foto:

'Individuele belangenhartiging door raad ontwrichtend'

Het rapport over het samenwerken tussen college, ambtenaren en gemeenteraad bij ruimtelijke plannen mag niet in de lade belanden. Er tekent zich een meerderheid in de raad af die pleit voor een werkgroep, die daarvoor moet waken. Henny Keereweer, PvdA-commissielid, kondigde maandagavond twee moties aan die een vervolg moeten geven aan het onderzoek. Dat een aantal dossiers, zoals Boterhoek in Scharendijke, 'problematisch' verlopen zijn, vindt onder meer zijn oorzaak in het feit dat het samenspel tussen college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie onvoldoende is geweest. Die conclusie staat te lezen in het rapport, dat onderzoeksbureau Lysias Advies eerder heeft gepresenteerd. De Boterhoek-plannen in Scharendijke (een hotelvoorziening met zorg) bijvoorbeeld, werden door burgemeester en wethouders opgepakt en uitgewerkt door de ambtelijke organisatie. Maar toen de raad daar lucht van kreeg, verdwenen de plannen tot ergernis van de initiatiefnemers snel in de prullenbak. De raad 'serveerde de plannen af', zo klonk de kritiek. 

In het rapport uit het onderzoeksbureau ook haar zorg over de individuele belangenbehartiging vanuit de raad, die voor bij Leefbaar Schouwen-Duiveland werd geconstateerd. Keereweer nam daar een voorschot op door die werkwijze 'ongewenst en ontwrichtend' noemde. Laurence Haack van LSD haastte zich in een reactie met de mededeling, dat haar partij geen plannen heeft om de werkwijze te veranderen. Ze laat het oordeel aan de kiezer bij de volgende gemeenteraadsverkiezing. De raad behandelt de moties donderdag 4 juni.