Logo wereldregio.nl
Foto: Igor Strukov

Miljoenen voor Zeeuwse landbouwers

In totaal 172 Zeeuwse landbouwers hebben voor 5,8 miljoen euro aan subsidie ontvangen uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het afgelopen jaar konden Zeeuwse landbouwers een subsidieaanvraag indienen voor het Europese landbouwsubsidieprogramma POP-3. Dat programma is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren waarbij de landbouw wel concurrerend blijft. Inmiddels zijn de subsidies aan alle 172 agrarische ondernemers verstrekt.

Daar bleek veel vraag naar. Voor de regeling ‘POP-3, Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen 2019’ hebben 105 aanvragers subsidie ontvangen voor in totaal € 4.133.535,94 voor investeringen. De helft van dit bedrag is Europees geld, de andere helft een bijdrage van de Provincie Zeeland. Subsidies werden vooral aangevraagd voor hagelnetten, regenkappen, spuitmachines met driftreductie (het tegengaan van het verwaaien van spuitvloeistof tijdens de toediening van gewasbeschermingsmiddelen)  en systemen die helpen om beslissingen te nemen in de beregening.