Logo wereldregio.nl
Foto:

Kou uit de lucht tussen gemeente en watersportclub

De kou is uit de lucht tussen de gemeente en watersportvereniging Brouwershaven. Ze zijn tot overeenstemming gekomen over de huurovereenkomst voor een duurzame exploitatie en beheersvorm voor de jachthaven van Brouwershaven. Lange tijd waren er verschillen van inzicht over de toerekening van kosten. Dit heeft geleid tot het voorleggen van dit dossier aan een arbiter, die een tussenuitspraak heeft gedaan waardoor de leidraad voor beide partijen helder werd. Het afgelopen halfjaar is daarom door beide partijen constructief gewerkt aan een nieuwe huurovereenkomst. De watersportvereniging zal de oppervlakte water en voorzieningen volgens een marktconform en kostendekkend tarief huren van de gemeente Schouwen-Duiveland en daarmee de exploitatie van de haven voortzetten. De gemeente behoudt, net als voorheen, de passantenexploitatie en draagt via de bij haar in dienst zijnde havenmeester(s) zorg voor het gastheerschap in de haven.