Logo wereldregio.nl
Foto:

Schapen ingezet tegen Vogelkers

Afgelopen periode is er in meerdere duingebieden op de Kop van Schouwen de Amerikaanse Vogelkers verwijderd. Met zwaar materieel is deze exoot met wortel en al er uitgetrokken. Dat was even wennen voor de bezoekers en omwonenden van de duinen: trekkers, dumpers en kranen reden af en aan, heel veel Prunus is uit de duinen verwijderd. Maar wie nu kijkt, ziet dat het duin echt is opgeknapt. Er valt weer licht op de grond, er zijn weer open plekken en de oorspronkelijke vegetatie komt weer terug. Deze zware ingreep was nodig in de strijd tegen deze struik, nu is het tijd voor de volgende stap: schapenbegrazing

Amerikaanse vogelkers is een struik die hier van nature niet thuis hoort. De invasieve soort – ook wel bospest genaamd – is aan het begin van de 20e eeuw door de mens geïntroduceerd. Later bleek dat de struik zich erg makkelijk verspreidt en een heuse plaag vormde: inheemse soorten verdwenen en open plekken in de duinen, waar vlinders en hagedissen opwarmden, waar konijnen hun holen groeven en tapuiten broedden, groeiden dicht.

De Amerikaanse Vogelkers is een taaie: de struik ontkiemt makkelijk uit het zaad wat nog in de bodem aanwezig is en enkele achtergebleven stobben lopen weer opnieuw uit. Om dit aan te pakken worden schapen ingezet die de blaadjes graag opeten. Om te zorgen dat ze echt alle bospestuitlopers aanpakken wordt er een tijdelijk raster geplaatst. Als het duin voldoende begraasd is, wordt het raster en de kudde verplaatst naar een volgend stuk duin. Zo trekt de kudde van herder J. Caljouw de komende maanden met zijn ruim 400 Kempische heideschapen door de duinen van de Kop van Schouwen. Vanaf 8 mei zullen de schapen te vinden zijn in de duinen, eerst met een kleine kudde van 53 schapen, maar na het weekend zullen er meer dan 400 heideschapen in het duinlandschap aan het werk zijn.

Het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers uit het duinlandschap vindt plaats in opdracht van de provincie en vallen onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van het Ministerie van Economische zaken. Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze herstelmaatregelen.