Logo wereldregio.nl
Foto:

Provincie mogelijk akkoord met begroting

De provincie is voornemens alsnog akkoord gegaan met de gemeentelijke begroting. Er was een meerjarig tekort van 1,6 miljoen euro en dat accepteerde de provincie niet. Dus werd de gemeente onder preventief toezicht gesteld. Maar de gemeente zegt alsnog een structurele besparing gevonden te hebben door met de stofkam door de begroting te gaan. Dat kondigde wethouder Daniël Joppe (CDA) eerder al aan. En er zijn nog meer oplossingen gevonden. 

De gemeente schrijft: ,,In opdracht van het college is er met de stofkam door alle gemeentelijke budgetten inclusief afschrijvingslasten gegaan. Dit resulteerde in een besparing van ruim 1 miljoen euro. Ten tweede is er een voorziene verlaging van de kosten aan zorg in natura voor jeugdhulpvoorzieningen (€ 440.000) op basis van het concept-‘Actieplan Jeugdhulp, een duurzaam perspectief’ en de recent ontvangen concept-begrotingswijziging 2020 van de GGD. Als derde is er een structurele meeropbrengst (€ 208.000) van belastingen voortvloeiend uit de jaarrekening 2019. Dit voorstel leidt tot een sluitende begroting 2020-2023 en daardoor alsnog tot goedkeuring van de begroting door de provincie Zeeland.''

Wat de consequenties van corona zullen zijn is niet bekend. Duidelijk is wel dat er fors minder toeristenbelasting zal binnenkomen dit jaar. De gemeenteraad moet eerst met de bezuinigingen instemmen alvorens het plan bij de provincie kan worden ingediend.