Afbeelding

En dit zijn de gedecoreerden

Algemeen

De traditionele lintjesregen vóór Koningsdag ziet er dit jaar door de coronacrisis anders uit dan normaal. Negentien inwoners van Schouwen-Duiveland zijn benoemd in de Orde van Oranje Nassau. Eén persoon werd benoemd tot Officier, twee personen worden benoemd tot Ridder, de overige 16 worden Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Dat heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden besloten. Het betreft vijf dames en veertien heren. Burgemeester Gerard Rabelink heeft ze vandaag allemaal telefonisch op de hoogte gebracht.

De gedecoreerden -in willekeurige volgorde- met de activiteiten die hebben geleid tot hun benoeming:

Nellie Schraver-Beekman, Bruinisse (Lid ON)

Activiteiten: Organiste Hervormde Gemeente Bruinisse, vrijwilliger Kijk- en Koophal

Frans Dieleman, Nieuwerkerk (Lid ON)

Activiteiten: Ouderling en secretaris Gereformeerde kerk Nieuwerkerk en Samen op weg gemeente, voorzitter College van kerkrentmeesters, bestuurslid Verpleeghuis Cornelia en Stichting Vrienden Cornelia, voorzitter Arcus Zorgcentra en oud-gemeentesecretaris van de vroegere gemeente Duiveland en oud-directeur van de Zuidhoek

Dic Oostdam, Zierikzee (Ridder ON)

Activiteiten: Voorzitter Bowlingvereniging Renesse en Nederlandse Bowlingfederatie, tuchtrechter European Bowling Federation, voorzitter golfclub Molenberg

Ria Schoof-Klaassen, Zierikzee (Lid ON)

Activiteiten: Bestuurslid Vrienden van Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg, ouderling Hervormde Gemeente Oosterland, vrijwilliger Watersnoodmuseum, voorzitter diaconie en lid moderamen Thomaskerk Zierikzee, vrijwilliger Vluchtelingenwerk Schouwen-Duiveland, mantelzorger

Ben Hoexum, Zierikzee (Lid ON)

Activiteiten: Bestuurslid en adviseur Groen Links, afd. Schouwen-Duiveland, ouderling-kerkrentmeester en scriba Vrijzinnige Gemeente Zierikzee, vrijwilliger Watersnoodmuseum

Martin Capelle, Bruinisse, (Lid ON)

Activiteit: Brandweervrijwilliger

Arjan Steenpoorte, Oosterland (Lid ON)

Activiteit: Brandweervrijwilliger

J an Boot, Kerkwerve (Lid ON)

Activiteit: Brandweervrijwilliger

Ben Schot, Zierikzee (Lid ON)

Activiteit: Brandweervrijwilliger

Tom Stuij, Brouwershaven (Officier ON)

Activiteiten: Bestuurslid NOB wegtransport, medeoprichter en bestuurslid Vereniging van Zeecontainervervoerders, voorzitter Beleidsraad Alliantie van Zeecontainervervoerders, lid dijkleger Waterschap Hollandse Delta, bestuurslid Rotterdamse Vereniging van Transportondernemers, lid programmaraad MVO Nederland, toezichthouder Steunfonds Scholengemeenschap Hugo de Groot, ambassadeur Basisinkomen2018.nl 

Gerdieneke de Ruiter-vd Weele, Scharendijke (Lid ON)

Activiteiten: Vrijwilliger Vluchtelingenwerk Schouwen-Duiveland, zorgvrijwilliger Hospice Kaaskenshuis, vrijwilliger Gereformeerde kerk vrijgemaakt Brouwershaven, mantelzorger

Leo van Oosten, Ellemeet (Ridder ON)

Activiteiten: Carrière als judoka bij Nederlandse judoploeg (onder meer 3 maal Nederlands kampioen), coaching amazones, fondsenwerver en sponsoring diversen, bijdragen aan behoud cultureel erfgoed landgoed Moermond, ondersteuning Stichting Paardrijden Gehandicapten en Manege Balans, ontwikkeling uniek recyclingsysteem

Marianne de Jonge-Dalebout, (Lid ON)

Activiteiten: Zorgvrijwilliger Hospice Kaaskenshuis, vrijwilliger dorpsgemeenschap Noordwelle, lid werkgroep Leefbaarheid en Tafelen in de Buurt, redacteur NoorderNieuwsWelle, bestuurslid zangkoor Zilt

Marian Jonker-Padmos, Burgh-Haamstede (Lid ON)

Activiteiten: Secretaris Tekenen van Hoop (geldinzameling projecten 3e wereld), penningmeester en collectant Diabetesvereniging afd. Schouwen-Duiveland, vrijwilliger Beatrixschool Zierikzee

Maarten Barends, Burgh-Haamstede (Lid ON)

Activiteiten: Administrateur, hulpkoster en beheerder website Hervormde Gemeente Burgh-Haamstede, coördinator kerkprojecten, vormgever Windkracht 8 (samenwerkingsverband van kerken)

Piet de Meij, Burgh-Haamstede (Lid ON)

Activiteiten: Brandweervrijwilliger post Renesse, kerkrentmeester en koster Hervormde Gemeente Burgh-Haamstede, organisator zomerconcerten, penningmeester kerkkoor

Jan In ’t Veld, Burgh-Haamstede (Lid ON)

Activiteiten: secretaris bestuur OBS Onder de Wieken, administrateur Hervormde Gemeente Burgh-Haamstede

Wim Fokker, Burgh-Haamstede (Lid ON)

Activiteit: Opstapper bij KNRM, reddingstation Neeltje Jans         

Jaap Jan Kloet, Bugh-Haamstede (Lid ON)

Activiteit: Opstapper bij KNRM, reddingstation Neeltje Jans         

Meer nieuws