Logo wereldregio.nl
Foto:
liveblog

Nieuws over corona

Volg hier het laatste nieuws over corona op Schouwen-Duiveland.

17 april   14.50 uur   Tevredenheid over samenwerking 

Net als elders in Nederland heeft ook in Zeeland de Directeur Publieke Gezondheid, Joke Gaemers, de opdracht gekregen van de minister om de extra zorg en middelen in de coronacrisis te coördineren. Denk hierbij aan extra zorglocaties voor coronapatiënten en de verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen. In Zeeland wordt er door de zorginstellingen al intensief samengewerkt. Die samenwerking zal de Veiligheidsregio waar nodig ondersteunen.

Sinds 10 april is daarvoor een Coördinatieteam Zorg (CTZ) ingericht. Hiermee is voor de zorgpartners een speciaal loket beschikbaar, waar men met diverse vragen terecht kan. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen over het verplaatsen van patiënten naar zorglocaties, het verkrijgen van gespecialiseerd personeel en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Door te gaan werken met één loket en telefoonnummer voor het verkrijgen van faciliteiten, wordt het makkelijker voor de zorginstellingen om ondersteuning te krijgen. ,,Een belangrijk uitgangspunt voor de medische zorg in Zeeland is dat we zoveel mogelijk de zorg die nodig is, binnen de bestaande zorginstellingen en structuren inrichten”, aldus Joke Gaemers. Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben hun zorgcapaciteit verhoogd en aangepast aan de eisen die worden gesteld aan het verplegen van coronapatiënten. Ook huisartsen hebben maatregelen genomen om hun taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Zo zijn er speciale faciliteiten gecreëerd om de COVID-19 patiënten geïsoleerd te behandelen van de andere patiëntenstroom. Voorbeelden zijn het luchtwegspreekuur bij de huisarts en cohort-afdelingen (aparte verpleegafdelingen voor coronapatiënten) in o.a. ziekenhuis, verpleeghuis en GGZ-instellingen en op Schouwen-Duiveland bij het buurtpension.

Op dit moment is er voldoende zorgcapaciteit in Zeeland.  Het aantal ziekenhuisopnames (inclusief IC-opnames) stabiliseert. De Veiligheidsregio weet niet of het zo blijft, dat hangt ook af van de vraag of de maatregelen na 28 april worden versoepeld en het effect dat dit heeft. Mogelijk heeft dat weer een stijging van besmettingen en daarmee ook van ziekenhuisopnames tot gevolg. Daarnaast heeft de zorg te maken met druk op meerdere vormen van zorg, niet alleen IC- en gewone ziekenhuisopnames maar ook opnames in de verpleeg- en verzorgingstehuizen, bij de huisarts en in de thuiszorg (Cascade-effect). Dat maakt een goede onderlinge samenwerking noodzakelijk. Door de stabilisatie in het aantal ziekenhuisopnames wordt het waarschijnlijk mogelijk om op termijn de gewone ziekenhuiszorg weer op te starten. Ziekenhuizen bekijken nu welke patiënten als eerste in aanmerking komen voor de uitgestelde zorg. Dit zullen met name patiënten zijn bij wie de medisch specialist bepaalt dat langer uitstel van behandeling niet raadzaam is.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) van Veiligheidsregio Zeeland ondersteunt en faciliteert de zorgpartners. Daarnaast heeft de GHOR, samen met GGD Zeeland, een coördinerende en regisserende taak, bijvoorbeeld als het gaat om verdeling van schaarse goederen, zoals de PBM’s en het verruimen van testmogelijkheden voor zorgmedewerkers. Joke Gaemers, DPG: ,,In  Zeeland wordt erg goed samengewerkt in de zorgsector. De onderlinge afstemming voor wat betreft de zorgcapaciteit was heel snel geregeld. Daar mogen we met z’n allen terecht trots op zijn”.

12 april   11.00    Eerste coronadoden op eiland 

Hoewel de officiële instanties er het zwijgen toe doen, is het vrijwel zeker dat er op Schouwen-Duiveland inmiddels twee personen overleden zijn aan corona. Dat heeft WereldRegio uit betrouwbare bron vernomen. RIVM en GGD Zeeland beperken zich tot het melden van het aantal ziekenhuisopnames. Daarna houdt het voor deze instanties wat communicatie betreft op. Burgemeester Gerard Rabelink liet deze week overigens ook weten dat ook de gemeente niet geïnformeerd wordt over dodelijke slachtoffers. De dodelijke slachtoffers waren formeel geregistreerd met coronabesmetting.

9 april     10.45    Geen extra paasmaatregelen 

Er worden geen extra beperkende maatregelen genomen op Schouwen-Duiveland in het komende paasweekend. Dat laat burgemeester Gerard Rabelink desgevraagd weten. Volgens hem heeft het publiek zich vorig weekend prima gedragen. Dus hoeft er wat hem betreft niets afgesloten te worden. Wel houdt de gemeente het goed in de gaten en grijpt als het nodig is alsnog in.

8 april      12.45   Buurtzorgpension voor coronapatiënten 

Het buurtzorgpension in Zierikzee is volledig beschikbaar gemaakt voor de opvang van coronapatiënten. Momenteel liggen er vijf patiënten, maar er is plaats voor twintig personen. Het gaat om mensen, die of (nog) niet ziek genoeg zijn voor een ziekenhuisopname of herstellende zijn van een opname. Om besmettingsgevaar tegen te gaan is er in deze periode geen plaats voor anderen. Het pension is gevestigd op de eerste verdieping van het ziekenhuis aan de Koning Gustaafweg in Zierikzee.

7 april      13.19   Adrz breidt IC-capaciteit uit 

Adrz heeft dinsdag de eerste coronapatiënt opgenomen op de uitgebreide Intensive Care (IC) afdeling. Maandag breidde Adrz de IC-capaciteit uit van 18 naar 24 bedden. Zes bedden blijven gereserveerd voor de ‘gewone’ patiënt. Hiermee bereidt het ziekenhuis zich voor op een stroom aan patiënten die door besmetting met het coronavirus (COVID-19) zorg nodig heeft op de Intensive Care afdeling van het ziekenhuis. Vanzelfsprekend hoopt Adrz dat de uitbreiding niet nodig is, omdat iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM houdt: houd voldoende afstand en was regelmatig je handen.

Met de uitbreiding van het aantal bedden, is ook een groot aantal medisch specialisten en verpleegkundigen aan het werk dat de afgelopen weken voor dit werk is opgeleid. Adrz zet personeel van elders uit het ziekenhuis en van buiten in. De benodigde apparatuur is de afgelopen weken vanuit elders in het ziekenhuis (bijvoorbeeld de operatiekamer) en van buiten gehaald. De uitbreiding van het aantal bedden op de Intensive Care is in lijn met afspraken die het ziekenhuis in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maakt met andere ziekenhuizen in Nederland. Nu de uitbreiding van het aantal bedden op de IC een feit is, blijft het ziekenhuis niet stil zitten. Adrz blijft voorbereidingen treffen om een eventueel nog grotere stroom aan patiënten te kunnen helpen. Daarbij blijft het waarborgen van de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis het uitgangspunt. 

5 april     12.50   GGD stopt met publicatie meldingen 

De GGD is gestopt met het publiceren van de coronabesmettingen. Enkele dagen geleden werd al gekozen voor registratie per gemeente (niet per kern). Nu wordt het helemaal niet meer actief gecommuniceerd. Argument is dat het slechts de waargenomen besmettingen zijn. Er wordt verwezen naar de site van het RIVM. Daar wordt verhoudingsgewijs het aantal ziekenhuisopnames gemeld. Maar wel per 100.000 inwoners. Dus ook hier geen actueel beeld van Schouwen-Duiveland.

3 april     15.25   Geen nieuwe besmettingen in regio 

Sinds gisteren zijn in Zeeland 21 mensen positief getest op het coronavirus (COVID-19). Het betreft inwoners uit de gemeenten Borsele, Goes (2), Hulst (3), Kapelle (2), Sluis, Terneuzen (3), Tholen (4), Veere (2) en Vlissingen (3). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 245. Drie Zeeuwen zijn overleden sinds de laatste update. Dit betekent dat er nu in totaal 23 personen uit Zeeland zijn overleden aan de ziekte.
Het werkelijke aantal besmettingen met het coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt doordat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden, en zorgverleners. Het testbeleid is aangepast om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen.

3 april     11.54   Veel bedrijven in de problemen 

Meer dan zeshonderd bedrijven hebben deze week al aangeklopt bij de gemeente. De meesten hebben inkomensondersteuning nodig; ook worden er vragen gesteld over het uitstellen van de gemeentelijke belastingen. Ook hebben de eerste (sport)verenigingen aan de bel getrokken. Indrukwekkende aantallen, zo vindt ook burgemeester Gerard Rabelink. Lees meer in de papieren editie van WereldRegio.

1 april     15.09   Weer nieuwe besmettingen 

De GGD meldt wederom twee nieuwe besmettingen op Schouwen-Duiveland. Vandaag is gestart met het verstrekken van informatie per gemeente en niet meer per woonkern. De reden daarvan is niet bekend. Sinds gisteren zijn in Zeeland zeventien mensen positief getest op het coronavirus (COVID-19). Het betreft inwoners uit de gemeenten Goes (3), Hulst (1), Middelburg (1), Schouwen-Duiveland (2), Terneuzen (5), Tholen (3) en Vlissingen (2). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 194. Drie Zeeuwen zijn overleden sinds de laatste update. Dit betekent dat er nu in totaal zestien personen uit Zeeland zijn overleden aan de ziekte. 

31 maart  16.05   Nieuwe besmettingen De GGD meldt wederom twee nieuwe besmettingen op Schouwen-Duiveland. Vandaag is gestart met het verstrekken van informatie per gemeente en niet meer per woonkern. De reden daarvan is niet bekend. 

Sinds gisteren zijn in Zeeland vijftien mensen positief getest op het coronavirus (COVID-19). Het betreft inwoners uit Burgh-Haamstede, Goes (2), Middelburg (2), Sas van Gent, Sint-Annaland (2), Sluis, Terneuzen, Tholen (2), Vlissingen en Zierikzee (2). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 177. Drie Zeeuwen zijn overleden sinds de laatste update. Dit betekent dat er nu in totaal dertien personen uit Zeeland zijn overleden aan de ziekte.

30 maart   18.57   Met coronasmoes naar binnen 

Een man is bij een oudere dame in Zierikzee binnengekomen met de smoes dat hij "een corona stofje komt detecteren". Hij heeft niets meegenomen. De politie adviseert niemand binnen te laten.

30 maart   13.21   Even geen bovengrondse GFT-inzameling 

Vanwege de coronamaatregelen is besloten de bovengrondse containers voor GFT afval in de binnenstad van Zierikzee tijdelijk te sluiten. Het legen en verplaatsen van deze containers moet door minimaal twee personen gedaan worden. Het is voor hen niet mogelijk om daarbij minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. GFT-afval kan gratis naar de milieustraat gebracht worden. De milieustraat is op werkdagen geopend van 7.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag is de milieustraat geopend van 9.00 tot 15.00 uur. Zodra de GFT containers weer gebruikt kunnen worden meldt de gemeente het op haar website en in WereldRegio.

30 maart   12.37  Aangepaste werkwijze voedselbank 

De Voedselbank in Zierikzee is ertoe overgegaan om nu over te stappen van een soort winkelmodel naar het klaarzetten van de pakketten in bigshoppers. Cliënten checken in, pakken de klaarstaande tassen en mogen naar huis zonder dat er contact is geweest ter bescherming van hen die ophalen en van de vrijwilligers. De Voedselbank Schouwen-Duiveland is een van de 170 Voedselbanken in ons land die elke week voor meer dan 150.000 mensen een voedselpakket verzorgen. De vrijwilligers op dit eiland zijn de afgelopen weken in staat gesteld om goede pakketten te maken doordat ze heel veel producten aangeleverd kregen. Niet alleen particulieren brachten vooral levensmiddelen, maar ook moesten diverse horeca en recreatie ondernemers hun bedrijf sluiten, waardoor ze hun overbodige voedingswaren af konden staan aan de Voedselbank.

30 maart   10.27  Er komt geen lintjesregen 

Er is dit jaar geen Lintjesregen. Burgemeester Gerard Rabelink gaat op vrijdag 24 april de inwoners bellen, die een onderscheiding van de koning hebben gekregen. Normaal worden de mensen altijd verrast in dorpshuizen, gemeentehuis en andere plekken. Op Schouwen-Duiveland zijn er jaarlijks zo'n tien onderscheidingen.

30 maart   09.10  Geen Weekend Begraafplaatsen 

Het Weekend van de Begraafplaatsen op Schouwen-Duiveland -gepland in eerste week van juni- gaat niet door. Corona gooit roet in het eten. De uitvaartondernemers vinden het niet gepast om er nu mee aan de slag te gaan.

28 maart  15.33   Besmetting in Nieuwerkerk 

Sinds vrijdag zijn in Zeeland veertien mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Het betreft inwoners uit Goes (4), Kloosterzande, Nieuw- en St. Joosland, Nieuwerkerk, Oostkapelle, Ritthem, St. Annaland, St. Philipsland (2), Terneuzen en Tholen. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 132.

Twee Zeeuwen zijn overleden sinds de laatste update. Dit betekent dat er nu in totaal acht personen uit Zeeland zijn overleden aan de ziekte.

27 maart  21.01    Lonink over besluit Veiligheidsregio  

Om de toestroom van toeristen en daarmee de verspreiding van het coronavirus en een onhoudbare druk op de zorg tegen te gaan, is bepaald dat toeristisch en recreatief nachtverblijf vanaf maandag niet meer is toegestaan. Er zijn wel uitzonderingen. Dat staat in de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), zo is vrijdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Middelburg.

De nieuwe regel geldt onder meer voor recreatieparken, vakantiehuizen (ook tweede woningen), minicampings, kamerverhuur, b&b's, strandhuisjes en jachthavens. Mensen die willen overnachten in campers vallen ook onder het verbod. Recreatief verblijf in hotels is wel toegestaan. Seizoensarbeiders mogen ook worden gehuisvest. Dagverblijf is overigens ook gewoon mogelijk. Mensen mogen dus wel aan hun caravan klussen bijvoorbeeld en ze mogen ook overdag recreeëren. De nadruk ligt dus op overnachten. Voor strandhuisjes is de regel ook toegepast omdat men wil voorkomen dat het daar extra druk wordt. Vooralsnog zijn er geen plannen stranden te sluiten maar mocht het heel druk worden, dan kunnen wel maatregelen worden genomen.

De nieuwe regel gaat maandag om 12.00 uur 's middags in en loopt tot 6 april. In de tussentijd zal ook gehandhaafd worden, zo zei Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (foto HV Zeeland). De verwachting is dat volgende week dinsdag duidelijk wordt of en zo ja, hoe lang de maatregel van kracht blijft. Lonink gaf aan dat het wel de verwachting is dat de maatregel verlengd zal worden.

,,Het is crisistijd, geen vakantietijd", zo zei Lonink vrijdagavond. Hij gaf ook aan dat alle dertien Zeeuwse burgemeesters het eens waren met het besluit. De Veiligheidsregio Zeeland laat weten te beseffen dat de regel een grote impact heeft. ,,Je hoopt dat economische schade te herstellen is, voor gezondheidsschade geldt dat dat sowieso niet kan", zo zei Lonink vanavond. Om een goed besluit te kunnen nemen, moest volgens Lonink eerst de zorgcapaciteit goed in kaart worden gebracht. Volgens de GGD Zeeland, zit Zeeland nog in de aanloopfase van de uitbraak van het coronavirus. ,,De piek moet nog komen en de ic-bedden zijn al nagenoeg vol", zo gaf de GGD aan. Volgens de GGD Zeeland wordt de piek qua patiënten in mei verwacht en zijn de komende weken cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het aantal patiënten.

Tijdens de piek zullen volgens Lonink wellicht keuzes gemaakt moeten worden in wie wel en niet met een ambulance vervoerd kan worden. Mogelijk zullen daar andere vormen voor gezocht moeten worden. Volgens Lonink kan namelijk geen beroep worden gedaan op ambulances uit andere regio's zoals dat bijvoorbeeld wel kon bij het mistongeluk op de A58. In een uiterste situatie zou zelfs defensie ingezet kunnen worden. Op dit moment is het echter nog te vroeg om hier nadere uitspraken over te doen, zo zei Lonink.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe noodverordening is het verbod op groepsvorming. In tegenstelling tot wat het kabinet in eerste instantie had voorgesteld wordt dit verbod op het hele gebied van de veiligheidsregio van toepassing in plaats van op specifieke plekken. Het verbod betekent dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden en niet met meer dan twee personen mogen zijn. Vanaf drie personen is sprake van groepsvorming. Personen die een gezamenlijke huishouding vormen, kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen onder toezicht van één of meer van hun ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen, zijn uitgezonderd van het verbod.

27 maart 15.25   Ook besmetting in Schuddebeurs 

Sinds donderdag zijn in Zeeland tien mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Het betreft inwoners uit Domburg, 's-Gravenpolder, Middelburg (2), Oost-Souburg, Poortvliet, Sas van Gent, Scherpenisse, Schuddebeurs, Tholen. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 118. Eén Zeeuw is overleden sinds de laatste update. Dit betekent dat er nu in totaal zes personen in Zeeland zijn overleden aan de ziekte.

27 maart  11.11 uur  Ook steun voor (sport)verenigingen 

Ook sportclubs en andere verenigingen maken kans op een financiële tegemoetkoming van €4000 van het kabinet. Dat antwoord heeft het CDA-gemeenteraadslid Rutger Punt gekregen. Hij heeft er vragen over gesteld in het gemeentehuis. Hij vroeg ook of er een betalingsregeling of zelfs kwijtschelding bespreekbaar is. Daarop is nog niet inhoudelijk gereageerd.

vrijdag 27 maart   08.56 uur   Burgemeester gaat handhaven 

Ondernemers of particulieren, die na de laatste persconferentie van het kabinet nog steeds maling hebben aan de coronamaatregelen kunnen wat burgemeester Gerard Rabelink betreft zeker rekenen op een boete. Hij zegt nu het liefst burgervader te zijn, die meeleeft met zijn inwoners. Maar wat hem betreft gaan de politie en de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente) nu ook doelgericht aan de slag. Rabelink heeft vorige week ook ervaren dat er nog steeds mensen zijn die maling hebben aan de regels. Jongeren die samenscholen, maar ook veel mensen op het strand. ,,Dat was vooral zaterdag, zondag was het al een stuk rustiger.” Het is Rabelink alles aan gelegen dat de zorg in Zeeland niet overbelast wordt. Dat zegt hij in WereldRegio deze week.

26 maart  17.07 uur   Weer besmetting in Zierikzee 

Wederom zijn twintig Zeeuwen positief getest op het coronavirus. Onder hen één inwoner van Schouwen-Duiveland, uit Zierikzee om precies te zijn. Eerder deze week waren er ook al twee inwoners uit Zierikzee besmet. Hiermee komt het Zeelandbreed op 108 besmettingen, waarvan er vijf zijn overleden.

26 maart  12.50 uur   Anywave gaat niet door 

Anywave in Zierikzee gaat dit jaar niet door in verband met corona. Dat heeft het bestuur van poppodium Brogum in Zierikzee bekend gemaakt. Het evenement staat gepland voor 10 tot 13 juni. Later dan de termijn die nu door het kabinet is gesteld voor het schrappen van evenementen. Maar het bestuur zou nu knopen moeten gaan doorhakken en durft dat omwille van ieders gezondheid niet aan. Anywave is het jaarlijks hoogtepunt van Brogum en een heel belangrijke bron van inkomsten.

25 maart  15.19 uur   Besmettingen in Brouw en Zierikzee 

In Zeeland zijn vijftien nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus (COVID-19). Het betreft personen uit Breskens, Brouwershaven, Clinge, Ellewoutsdijk, Goes (2), ’s-Heer Arendskerke, Hoek, Middelburg (2), Terneuzen (2), Westdorpe en Zierikzee (2). Dit is na laboratoriumonderzoek vastgesteld. Er zijn nu 88 bevestigde besmettingen met het coronavirus (COVID-19) in Zeeland waarvan vijf patiënten inmiddels zijn overleden. Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt doordat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners. Het testbeleid is aangepast om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen. 

25 maart  15.10 uur   Informatie over prikposten 

De prikposten zijn sinds maandag 23 maart ingericht voor spoedbepalingen. Bij veel mensen vinden regelmatig bloedcontroles plaats: voor hoge bloeddruk, voor diabetes, voor schildklier. Deze regelmatige controles kunnen enkele weken wachten, u hoeft dus voorlopig niet naar de prikpost met de oproep van het shl. Er volgt nader bericht wanneer dit weer wel kan. Vraagt uw dokter toch bloedonderzoek of echo aan, dan kan u zelf een afspraak maken via de website van SHL (www.shl.nl) of bij SHL Klantcontactcentrum op telefoonnummer 088 020 95 55. Bij bezoek aan een locatie zal aan de deur een Star-shl medewerker u enkele vragen stellen. Bij twijfel over corona maakt SHL voor u een nieuwe afspraak op het spreekuur op de speciale SHL post. Heeft u luchtwegklachten en is toch bloedonderzoek nodig? Dan zal de huisarts een afspraak maken voor bloedprikken op de speciale SHL post in Scharendijke.

25 maart 12.20 uur   Waterschap past werkwijze aan 

In deze tijd van het coronavirus heeft het waterschap, net als alle overheden en het Nederlandse bedrijfsleven maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering te waarborgen. De taakuitvoering van het waterschap is niet in het geding, en de meeste van deze taken zijn landelijk aangemerkt als “vitaal”. De landelijke maatregelen en richtlijnen van het RIVM worden strikt opgevolgd. Dat betekent dat de medewerkers van het waterschap zoveel mogelijk thuis werken. Als dat niet kan, zoals met taken en projecten in de buitenlucht, wordt contact met personen anders ingericht. Daarnaast wil het waterschap zijn steentje bijdragen om de negatieve maatschappelijke en economische gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus, te verzachten. Dijkgraaf Toine Poppelaars: ”In deze ongewisse periode moeten onze bedrijfsvoering en besluitvormingsprocessen gegarandeerd blijven. Dat geldt ook voor de voorbereiding en uitvoering van grote projecten. Helaas mogen we nu geen gastlessen voor scholen verzorgen. Gelukkig kunnen we toch iets doen, door het gratis beschikbaar stellen van een aantal laptops voor het Zeeuwse basisonderwijs”. Daarnaast probeert het waterschap bedrijven een steuntje in de rug te geven door het eerder betalen van facturen. Bedrijven ontvangen hierdoor hun betaling ruimschoots voor het eind van de betalingstermijn. Hiermee zorgt het waterschap voor wat extra liquiditeit, hetgeen wellicht voor enige verlichting zorgt, bij het wegvallen van vraag uit de markt. Ook stelt het waterschap afgeschreven laptops gratis beschikbaar aan scholen in het basisonderwijs. Basisschoolkinderen zitten noodgedwongen thuis. Vaak ontvangen zij onderwijs op afstand via internet. Hiervoor is een computer of laptop nodig. Niet alle kinderen hebben deze tot hun beschikking. In plaat van de afgeschreven laptops te verkopen aan een opkoper, kunnen basisscholen deze krijgen. Scholen die ook laptops te kort komen, kunnen dat aangeven bij communicatie@scheldestromen.nl. De aanvragen zullen op volgorde van binnenkomst afgehandeld worden, zo lang de voorraad strekt.

25 maart  10.55 uur   Veiligheidsregio vraagt aandacht voor site 

Op de website www.zeelandveilig.nl staat de meest recente informatie over het coronavirus in Zeeland. Op de website vindt u onder andere een overzicht van maatregelen rondom het virus; een blog over de laatste ontwikkelingen en een lijst met vragen en antwoorden. De informatie is gericht op inwoners en ondernemers van Zeeland. De website www.zeelandveilig.nl is een initiatief van Veiligheidsregio Zeeland. WereldRegio zorgt voor een lokale vertaling van het nieuws.

24 maart 15.39 uur   Weer besmetting in Zierikzee 

Sinds gisteren zijn in Zeeland tien mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Het betreft inwoners uit Tholen, Geersdijk, Zierikzee, Heinkenszand, Terneuzen (4), Sint Annaland en Goes. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 73.

Drie Zeeuwen zijn overleden sinds de laatste update. Dit betekent dat er nu in totaal vijf personen in Zeeland zijn overleden aan de ziekte

24 maart 12.22 uur   Rabelink blijft indien nodig 

Burgemeester Gerard Rabelink krijgt op 12 mei formeel zijn ontslag van de koning. Maar hij laat desgevraagd weten dat als er een beroep op hem gedaan wordt, hij er zal zijn ,,Ik hou van Schouwen-Duiveland en zal er zijn als het nodig is.'' Het is niet duidelijk of er op 12 mei al een nieuwe burgemeester zal zijn. Daarom laat Rabelink desgevraagd weten bereid te zijn nog even aan te blijven. Hoe een en ander juridisch moet is niet bekend.  Rabelink's afscheidsfeest op 8 mei was al geschrapt. Het kabinet heeft maandag maatregelen afgekondigd die vooralsnog tot 1 juni zullen aanhouden. 

23 maart 18.18 uur   Pieter Zeeman schort examens op 

Pieter Zeeman schort per direct de examens voor Mavo, Havo en VWO op. Die begonnen vandaag, maar de directie merkt dat het onmogelijk blijkt voldoende afstand tot elkaar te bewaren. Ook lukt het niet om alles georganiseerd te krijgen.

"Vandaag zijn we gestart met de afname van de schoolexamens. We zien dat veel leerlingen en medewerkers trachten de instructies op te volgen die wij vooraf in alle zorgvuldigheid hebben opgesteld. Echter, het bewaren van de zogenaamde ‘social distance’ blijkt in zijn algemeenheid moeilijk vol te houden. Daarnaast zien we dat we de grens van de organiseerbaarheid hebben bereikt i.v.m. de beschikbaarheid van surveillanten en de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen in verband met de hygiëne. Tegelijkertijd hebben we ook veel ongeruste reacties en signalen van onbegrip van ouders ontvangen. ,,Ook voelen sommige ouders zich voor een onmogelijk dilemma geplaatst bij het besluit hun kind al dan niet voor het schoolexamen af te melden. Een keuze tussen voortgang op school en gezondheid. Deze signalen hebben wij ook ontvangen van onze medewerkers. Wij hebben daar volledig begrip voor gezien de ernst van de situatie," aldus rector Peter van der Gaag. En verder: ,, Wij zullen alles in het werk stellen om het behalen van het diploma veilig te stellen zodat niet één leerling op onze scholen wordt benadeeld. De afname van de resterende schoolexamens schorten we vooralsnog op. Hierover is ook overleg met de onderwijsinspectie gevoerd. Allereerst zullen we onderzoeken welke eindtermen al voldoende zijn afgetoetst en welke (onderdelen van) toetsen daardoor kunnen vervallen. Na deze exercitie stellen we vast welke toetsen er op alternatieve manier kunnen worden afgenomen vanaf 1 april. We verwachten dat de informatie hierover uiterlijk op vrijdag 27 maart beschikbaar wordt gesteld. Vanzelfsprekend zullen er ook mogelijkheden worden gecreëerd voor leerlingen die gehoopt hadden met dit schoolexamen hun gemiddelde op te halen. De leerlingen die nog toetsen moeten inhalen of in aanmerking komen voor een herkansing krijgen een vergelijkbare alternatieve toets. We zullen hierbij uitgaan van individuele oplossingen als dat noodzakelijk is. Mogelijk dat vanavond dit besluit landelijk wordt genomen of dat een ander besluit ons voornemen doorkruist. Daar zullen we u/je dan wederom van op de hoogte stellen. Wij hopen op begrip voor dit ingrijpende besluit. We proberen onder deze uitzonderlijke omstandigheden het beste voor iedereen te realiseren zonder de gezondheid van wie dan ook in gevaar komt. Wat nu telt is de gezondheid.''  einde citaat

23 maart 09.31 uur   Streep door Kunstschouw juni 

Het bestuur van de Stichting Kunstschouw Westerschouwen heeft in verband met de coronaepidemie besloten, dat de Kunstschouw die van 13 t/m 21 juni gehouden zou worden, niet door kan gaan. Het wordt niet verantwoord geacht om de vele bezoekers dan te ontvangen op de kunstroute. ,,Het is spijtig dat dit besluit nodig is, omdat er al zoveel werk door de deelnemende kunstenaars en locatiehouders is verricht," zo laat de organisatie weten. De Kunstschouw 2021 is gepland op 12 t/m 20 juni onder hopelijk betere omstandigheden. 

23 maart 08.00 uur   Serenade voor hoogbejaarde dame 

De zieke Ria Koers uit Renesse wordt vandaag 88 jaar en kan haar woning aan de Frisoweg 55 niet uit. Haar gezondheid is slecht. Dus heeft de familie het idee opgevat om haar toe te zwaaien voor het raam en wel tussen  twee en vier uur. Er wordt geen grote drukte verwacht, maar de familie adviseert wel een goede afstand tot elkaar te houden.

 Zondag 22 maart 20.30 uur   TOZ vraagt hulp overheid 

Toeristen tijdelijk verbieden naar Zeeland te komen en zorgen voor een regeling voor gedupeerde toeristische ondernemers. Dat vraagt de toeristische koepelorganisatie Toeristisch Ondernemend Zeeland van het Rijk. Tegelijk roept ze, tot het zover is, zelf toeristen op niet naar Zeeland te komen. De druk op de zorg en daarmee het risico voor bezoekers, personeel en omwonenden wordt anders te groot.

Het klinkt haast tegenstrijdig, een toeristische koepelorganisatie die gasten oproept weg te blijven en het Rijk vraagt toeristisch verkeer helemaal te verbieden. ,,Maar in deze tijd waarin het coronavirus steeds meer slachtoffers maakt, is dit de juiste beslissing”, zegt TOZ-voorzitter Carla Schönknecht. ,,We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat verspreiding van het virus wordt ingedamd.” Dat doet de koepelorganisatie met deze dubbele oproep dan ook, hoe zwaar het voor de toeristische ondernemers ook zal zijn.

Er zijn al veel ondernemers in de toeristische sector die de zaak op eigen initiatief tijdelijk hebben gesloten. En ook de VVV Zeeland heeft toeristen al opgeroepen thuis te blijven. De TOZ voegt daar nu de oproep aan Den Haag aan toe, en sluit zich daarbij aan bij de eerdere oproep van GGD Zeeland en de Zeeuwse Veiligheidsregio. Schönknecht: ,,Verbied toeristen, maar ook tweedewoningbezitters uit binnen- en buitenland én dagtoeristen, nu naar Zeeland te komen. En bedenk ook iets om de toeristische ondernemers tegemoet te komen. Het toerisme is een van de pijlers onder de Zeeuwse economie. Die moeten we overeind houden. Ook dat hoort bij het nemen van verantwoordelijkheid.”

zondag 22 maart 15.22 uur  Gemeente stemt in met extra bevoorrading supermarkten 

De voorraad van de supermarkten en andere winkels voor de verkoop van levensmiddelen (hierna: winkels) blijft op dit moment achter. Dit heeft vooral te maken met de bezorgdheid van de kopers. Die hierdoor veel en grote voorraden inslaan. Door de grote vraag is het moeilijk om de voorraad in de winkels op peil te houden. Een van de oorzaken is het probleem om genoeg goederen naar de winkels te brengen om de schappen gevuld te houden. De brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft om een verruiming van de tijden gevraagd waarop de winkels bevoorraad kunnen worden. Hierbij is expliciet gevraagd om toestemming om ook ’s nachts te mogen lossen. Hierdoor kunnen er verspreid over de gehele dag meer vervoersbewegingen plaatsvinden. Winkels kunnen dan hun voorraad aangevuld houden. De VNG heeft hier positief op geregeerd. Wel moeten afzonderlijke gemeenten hiermee instemmen.

Om de winkels toch de gelegenheid te bieden hun voorraad aan te vullen, heeft het college van B&W besloten dat de bevoorrading onder voorwaarden gedurende de hele dagelijkse periode van 24 uur mag plaatsvinden.

 Ook Gors sluit woonlocaties 

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de GGD Zeeland, heeft Gors maatregelen getroffen. Veiligheid en gezondheid van cliënten staan in alle keuzes voorop. 

Op locaties en appartementen (op Schouwen-Duiveland) wonen cliënten die in kwetsbaarheid vergelijkbaar zijn met de populatie van verpleeghuizen. Mede daarom is besloten geen bezoekers meer te ontvangen op alle woonlocaties. Ook mogen cliënten zelf geen bezoek meer brengen aan anderen. Dit geldt voor alle cliënten die begeleiding krijgen bij (zelfstandig) wonen. De maatregel is al ingegaan en geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen worden alleen nog medewerkers toegelaten in locaties en appartementen waar cliënten wonen. De boodschap naar cliënten, hun netwerk en medewerkers is: breng geen bezoek en ontvang geen bezoek. Gors realiseert zich dat dit een ingrijpende maatregel is. Een lastig besluit en een maatregel die iedereen bij Gors aan het hart gaat. Er wordt gezocht naar alternatieve vormen van contact. Medewerkers zullen daarin cliënten en hun netwerk helpen en meedenken. Ook dagbestedingslocaties, zoals de kinderboerderij in Zierikzee, zijjn dicht.

 Nu ook besmetting in Bruinisse 

In Zeeland zijn drie nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus (COVID-19). Het betreft inwoners uit Bruinisse, Biggekerke en Sint Philipsland. Dit is na laboratoriumonderzoek vastgesteld. Er zijn nu, sinds de laatste update, 53 bevestigde besmettingen met het coronavirus (COVID-19) in Zeeland. In totaal zijn twee patiënten overleden.

 Videoboodschap burgemeester 

Burgemeester Gerard Rabelink heeft vrijdagmiddag een videoboodschap uitgebracht.

 Nu ook besmetting in Zierikzee 

In Zeeland zijn dertien nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus (COVID-19). Het betreft personen uit Aardenburg, Grijpskerke, Middelburg, Poortvliet, Sint-Annaland, Tholen, Veere, Vlissingen, ZIERIKZEE  en Zuiddorpe. Dit is na laboratoriumonderzoek vastgesteld. Er zijn nu 50 bevestigde besmettingen met het coronavirus (COVID-19) in Zeeland waarvan één patiënt inmiddels is overleden. De eerste besmetting was in Scharendijke.

 Aangepaste regels raadplegen huisarts (inc. HAP) 

Om het Corona virus in te dammen zijn forse maatregelen nodig. De belangrijkste maatregel is dat mensen met luchtwegklachten (keelpijn, hoesten, niesen) op een afstand blijven van mensen zónder die klachten. Daarom is er op Schouwen-Duiveland één locatie gekozen waar patiënten met luchtwegklachten gezien kunnen worden. Die locatie is vanaf maandag Scharendijke. De huisartsen van het eiland zullen hier bij toerbeurt spreekuur houden. De dokter ziet de patiënt in een beschermd pak.

Natuurlijk heeft u ook recht op medische zorg als u geen luchtwegklachten heeft. Dan kunt u bij uw eigen huisarts terecht. De assistente staat u te woord aan de telefoon. Zij zal u vragen stellen om duidelijk te krijgen hoe snel er contact met u opgenomen dient te worden door de dokter. De dokter belt u terug en bespreekt met u of het noodzakelijk is dat u wordt gezien. Er wordt dan beslist of u gezien wordt bij uw eigen huisarts (zonder luchtwegklachten) of in Scharendijke (met luchtwegklachten).

Patiënten voor het spreekuur in Scharendijke wachten in hun auto tot zij gebeld worden om naar binnen te gaan.
Zo is er GEEN kans op besmetting van omwonenden.

Wie vanaf vrijdagavond de huisartsenpost in Zierikzee belt kriigt daar te horen welke actie er ondernomen moet worden. Is er naast de aandoening waarvoor wordt gebeld ook sprake van luchtwegklachten, dat wordt u doorverwezen naar de huisartsenpost in Goes. Daar zitten artsen in beschermende kledij.  In alle gevallen begint de hulpvraag met een telefoontje aan de eigen arts of ’s avonds en in het weekend naar de huisartsenpost.

 Isolatiepost Scharendijke 

Maandag start in Scharendijke een isolatiepost voor het hele eiland. Die wordt ingericht voor mensen met koorts en/ of luchtwegklachten en mensen met andere klachten maar die daarnaast ook hoesten, grieperig zijn of koorts hebben en die beoordeeld moeten worden door een huisarts. Deze extra maatregel is nodig om het coronabesmettingsrisico voor andere patiënten en zorgpersoneel tot een minimum te beperken.  Mensen met klachten dienen eerst telefonisch contact op te nemen met de eigen huisartspraktijk. Meer bijzonderheden volgen. In meerdere regio's in den lande zijn er al isolatieposten ingericht.

 Rabobank sluit kantoren 

De ontwikkelingen rond het Corona virus leiden ertoe dat de Rabobank haar kantoren in Zierikzee en Tholen  vanaf dinsdag 24 maart  tot nader order sluit. De sluiting van de kantoren is tijdelijk. De automaten aan de buitenzijde van de kantoren blijven in gebruik. Enkel het hoofdkantoor in Goes, Livingstoneweg 13 zal, met aangepaste openingstijden (donderdagavond en zaterdag gesloten), voor dringende zaken en geplande afspraken open blijven.

 Algemene gedragscode coronavirus 

Voor iedereen geldt: blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).U hoeft bij deze klachten niet getest te worden.Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.U hoeft de huisarts niet te bellen.Bel de huisarts wel bij koorts en steeds zieker worden of steeds moeilijker ademen.

Voor mensen ouder dan 70, met minder weerstand of een chronische ziekte:Bel de huisarts bij koorts (of een koortsig gevoel) EN hoesten of moeilijk ademen Ga NIET naar de huisarts toe. 

Voor kinderen gelden dezelfde adviezen als voor volwassenen. Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft: Was uw handen vaak met zeep. Nies en hoest in uw elleboog.Gebruik papieren zakdoekjes.Geef anderen geen hand.