Snel nieuwe burgemeester | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

Snel nieuwe burgemeester

De werkzaamheden van de vertrouwenscommissie op Schouwen-Duiveland zitten momenteel in een afrondend stadium. Op donderdag 2 april bespreekt de gemeenteraad in een besloten raadsvergadering het verslag van bevindingen van de vertrouwenscommissie. Aan de hand daarvan neemt de gemeenteraad een besluit over de aanbeveling van een nieuwe burgemeester. Aansluitend aan de besloten raadsvergadering van 2 april maakt waarnemend raadsvoorzitter Robbert Lievense bekend wie de gemeenteraad als nummer één aanbeveelt. Dit gebeurt omstreeks 20.00 uur in een livestream via de gemeentelijke website.

Ook is bekend gemaakt dat in heel Nederland lopende benoemingsprocedures van burgemeesters op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn stilgelegd. In het belang van de continuïteit van het openbaar bestuur laten de corona-maatregelen echter ruimte voor maatwerk. De benoemingsprocedure op Schouwen-Duiveland is al zo vergevorderd dat het mogelijk is om binnen de RIVM-richtlijnen en met inachtneming van de Kabinet-maatregelen af te ronden. Na de aanbeveling kan de benoeming van een nieuwe burgemeester bij koninklijk besluit plaatsvinden volgens de verwachte planning per 12 mei 2020. Dit is de datum van vertrek van de zittende burgemeester Gerard Rabelink.