Logo wereldregio.nl

Concept Campus Cultura mislukt

Foto:

Het was al even duidelijk, maar nu komen ook burgemeester en wethouders ook tot de conclusie dat de Campus Cultura niet gelukt is. De gemeente stak ruim vier miljoen euro in het project bij Pieter Zeeman. Theater, muziekschool en bibliotheek zouden elkaar gaan versterken. Maar dat is niet gelukt. Sterker nog, nu er een particulier initiatief is - het cultuurhuis (zie foto openingsfeestje) - zijn theater en muziekschool opgestapt. Het college schrijft: ,,Stichting Campus Cultura is in 2017 opgericht vanuit de gedachte dat een stichting met een gezamenlijk bestuur waarin zowel Pieter Zeeman, de Bibliotheek Oosterschelde, de Zeeuwse Muziekschool als de Jeugdtheaterschool Zeeland deelnemen, zou leiden tot betere en intensievere samenwerking, om zo de Campus Cultura tot een hoger niveau te tillen. Ondanks alle inzet van betrokken partijen is men daar onvoldoende in geslaagd en heeft de oprichting van de Stichting niet geleid tot de intensievere samenwerking, zoals deelnemende partijen die voor ogen hadden. Stichting Campus Cultura heeft ons college bericht dat de stichting is ontbonden.''