Logo wereldregio.nl
Foto:

Snelheidsverlaging biedt bouwen weer kans

In Zeeland kunnen bouwers vanaf 24 maart 2020 weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten die stikstofneerslag veroorzaken. Dat komt door de landelijke maatregel om overdag 100 kilometer per uur te rijden.

Door de snelheidsverlaging wordt er minder stikstof uitgestoten, met als positief gevolg dat de stikstofdepositie op natuurgebieden omlaag gaat. Dat verbetert de biodiversiteit in de natuurgebieden. Deze ‘stikstofwinst’ wordt per natuurgebied geregistreerd. Daarvoor bestaat sinds 23 maart 2020 een landelijk systeem, het stikstofregistratiesysteem. Dertig procent van de vrijgekomen stikstofruimte mag niet meer worden gebruikt en komt daardoor ten goede aan de natuur. De overige zeventig procent mag worden ingezet voor woningbouw en een aantal infraprojecten van het Rijk. Provincies kunnen daardoor weer vergunningen verlenen aan particulieren en projectontwikkelaars die willen bouwen. Het gaat in dit geval om vergunningen die nodig zijn op grond van de Wet natuurbescherming. In Zeeland komt als gevolg van de verlaging van de maximumsnelheid maar beperkt ruimte voor woningbouw vrij, als je het vergelijkt met sommige andere provincies. Er wordt echter ook maar een beperkt aantal woningbouwprojecten verwacht die een beroep zullen doen op het stikstofregistratiesysteem. Er zijn 45 projecten bekend die dit jaar naar verwachting een vergunning aan moeten vragen op grond van de Wet natuurbescherming. Een aantal hiervan ligt al geruime tijd stil; de verwachting is dat deze aanvragen door de snelheidsverlaging op de A58 op korte termijn door kunnen. 

Landelijk is besloten dat de stikstofruimte wordt verdeeld met het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Daarom moeten vergunningen die door gemeenten eerder zijn aangevraagd, opnieuw worden ingediend.