Logo wereldregio.nl
Foto:
liveblog

Lonink licht besluit toe

Volg hier het laatste nieuws over corona op Schouwen-Duiveland.

Tekst ververst automatisch

27 maart  21.01   Lonink over besluit Veiligheidsregio 

Om de toestroom van toeristen en daarmee de verspreiding van het coronavirus en een onhoudbare druk op de zorg tegen te gaan, is bepaald dat toeristisch en recreatief nachtverblijf vanaf maandag niet meer is toegestaan. Er zijn wel uitzonderingen. Dat staat in de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), zo is vrijdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Middelburg.

De nieuwe regel geldt onder meer voor recreatieparken, vakantiehuizen (ook tweede woningen), minicampings, kamerverhuur, b&b's, strandhuisjes en jachthavens. Mensen die willen overnachten in campers vallen ook onder het verbod. Recreatief verblijf in hotels is wel toegestaan. Seizoensarbeiders mogen ook worden gehuisvest. Dagverblijf is overigens ook gewoon mogelijk. Mensen mogen dus wel aan hun caravan klussen bijvoorbeeld en ze mogen ook overdag recreeëren. De nadruk ligt dus op overnachten. Voor strandhuisjes is de regel ook toegepast omdat men wil voorkomen dat het daar extra druk wordt. Vooralsnog zijn er geen plannen stranden te sluiten maar mocht het heel druk worden, dan kunnen wel maatregelen worden genomen.

De nieuwe regel gaat maandag om 12.00 uur 's middags in en loopt tot 6 april. In de tussentijd zal ook gehandhaafd worden, zo zei Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (foto HV Zeeland). De verwachting is dat volgende week dinsdag duidelijk wordt of en zo ja, hoe lang de maatregel van kracht blijft. Lonink gaf aan dat het wel de verwachting is dat de maatregel verlengd zal worden.

,,Het is crisistijd, geen vakantietijd", zo zei Lonink vrijdagavond. Hij gaf ook aan dat alle dertien Zeeuwse burgemeesters het eens waren met het besluit. De Veiligheidsregio Zeeland laat weten te beseffen dat de regel een grote impact heeft. ,,Je hoopt dat economische schade te herstellen is, voor gezondheidsschade geldt dat dat sowieso niet kan", zo zei Lonink vanavond. Om een goed besluit te kunnen nemen, moest volgens Lonink eerst de zorgcapaciteit goed in kaart worden gebracht. Volgens de GGD Zeeland, zit Zeeland nog in de aanloopfase van de uitbraak van het coronavirus. ,,De piek moet nog komen en de ic-bedden zijn al nagenoeg vol", zo gaf de GGD aan. Volgens de GGD Zeeland wordt de piek qua patiënten in mei verwacht en zijn de komende weken cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het aantal patiënten.

Tijdens de piek zullen volgens Lonink wellicht keuzes gemaakt moeten worden in wie wel en niet met een ambulance vervoerd kan worden. Mogelijk zullen daar andere vormen voor gezocht moeten worden. Volgens Lonink kan namelijk geen beroep worden gedaan op ambulances uit andere regio's zoals dat bijvoorbeeld wel kon bij het mistongeluk op de A58. In een uiterste situatie zou zelfs defensie ingezet kunnen worden. Op dit moment is het echter nog te vroeg om hier nadere uitspraken over te doen, zo zei Lonink.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe noodverordening is het verbod op groepsvorming. In tegenstelling tot wat het kabinet in eerste instantie had voorgesteld wordt dit verbod op het hele gebied van de veiligheidsregio van toepassing in plaats van op specifieke plekken. Het verbod betekent dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden en niet met meer dan twee personen mogen zijn. Vanaf drie personen is sprake van groepsvorming. Personen die een gezamenlijke huishouding vormen, kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen onder toezicht van één of meer van hun ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen, zijn uitgezonderd van het verbod.

27 maart  19.20    Recreatie maandag op slot 
Maandag om 12.00 uur moet alle verblijfsaccommodaties in Zeeland (hotels, campings en parken) gesloten zijn. In ieder geval tot 6 april. Dat heeft de Veiligheidsregio Zeeland vrijdagavond bekend gemaakt. De maatregel wordt genomen in de strijd tegen het coronavirus. De Veiligheidsregio heeft een week nodig gehad om dit standpunt in te nemen. Tot ergernis van recreatie-ondernemers die tot nu toe niet wisten waar ze aan toe waren. (WereldRegio/HV Zeeland)

27 maart 15.25   Ook besmetting in Schuddebeurs 

Sinds donderdag zijn in Zeeland tien mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Het betreft inwoners uit Domburg, 's-Gravenpolder, Middelburg (2), Oost-Souburg, Poortvliet, Sas van Gent, Scherpenisse, Schuddebeurs, Tholen. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 118. Eén Zeeuw is overleden sinds de laatste update. Dit betekent dat er nu in totaal zes personen in Zeeland zijn overleden aan de ziekte.

27 maart  11.11 uur  Ook steun voor (sport)verenigingen 

Ook sportclubs en andere verenigingen maken kans op een financiële tegemoetkoming van €4000 van het kabinet. Dat antwoord heeft het CDA-gemeenteraadslid Rutger Punt gekregen. Hij heeft er vragen over gesteld in het gemeentehuis. Hij vroeg ook of er een betalingsregeling of zelfs kwijtschelding bespreekbaar is. Daarop is nog niet inhoudelijk gereageerd.

vrijdag 27 maart   08.56 uur   Burgemeester gaat handhaven 

Ondernemers of particulieren, die na de laatste persconferentie van het kabinet nog steeds maling hebben aan de coronamaatregelen kunnen wat burgemeester Gerard Rabelink betreft zeker rekenen op een boete. Hij zegt nu het liefst burgervader te zijn, die meeleeft met zijn inwoners. Maar wat hem betreft gaan de politie en de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente) nu ook doelgericht aan de slag. Rabelink heeft vorige week ook ervaren dat er nog steeds mensen zijn die maling hebben aan de regels. Jongeren die samenscholen, maar ook veel mensen op het strand. ,,Dat was vooral zaterdag, zondag was het al een stuk rustiger.” Het is Rabelink alles aan gelegen dat de zorg in Zeeland niet overbelast wordt. Dat zegt hij in WereldRegio deze week.

26 maart  17.07 uur   Weer besmetting in Zierikzee 

Wederom zijn twintig Zeeuwen positief getest op het coronavirus. Onder hen één inwoner van Schouwen-Duiveland, uit Zierikzee om precies te zijn. Eerder deze week waren er ook al twee inwoners uit Zierikzee besmet. Hiermee komt het Zeelandbreed op 108 besmettingen, waarvan er vijf zijn overleden.

26 maart  12.50 uur   Anywave gaat niet door 

Anywave in Zierikzee gaat dit jaar niet door in verband met corona. Dat heeft het bestuur van poppodium Brogum in Zierikzee bekend gemaakt. Het evenement staat gepland voor 10 tot 13 juni. Later dan de termijn die nu door het kabinet is gesteld voor het schrappen van evenementen. Maar het bestuur zou nu knopen moeten gaan doorhakken en durft dat omwille van ieders gezondheid niet aan. Anywave is het jaarlijks hoogtepunt van Brogum en een heel belangrijke bron van inkomsten.

25 maart  15.19 uur   Besmettingen in Brouw en Zierikzee 

In Zeeland zijn vijftien nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus (COVID-19). Het betreft personen uit Breskens, Brouwershaven, Clinge, Ellewoutsdijk, Goes (2), ’s-Heer Arendskerke, Hoek, Middelburg (2), Terneuzen (2), Westdorpe en Zierikzee (2). Dit is na laboratoriumonderzoek vastgesteld. Er zijn nu 88 bevestigde besmettingen met het coronavirus (COVID-19) in Zeeland waarvan vijf patiënten inmiddels zijn overleden. Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt doordat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners. Het testbeleid is aangepast om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen. 

25 maart  15.10 uur   Informatie over prikposten 

De prikposten zijn sinds maandag 23 maart ingericht voor spoedbepalingen. Bij veel mensen vinden regelmatig bloedcontroles plaats: voor hoge bloeddruk, voor diabetes, voor schildklier. Deze regelmatige controles kunnen enkele weken wachten, u hoeft dus voorlopig niet naar de prikpost met de oproep van het shl. Er volgt nader bericht wanneer dit weer wel kan. Vraagt uw dokter toch bloedonderzoek of echo aan, dan kan u zelf een afspraak maken via de website van SHL (www.shl.nl) of bij SHL Klantcontactcentrum op telefoonnummer 088 020 95 55. Bij bezoek aan een locatie zal aan de deur een Star-shl medewerker u enkele vragen stellen. Bij twijfel over corona maakt SHL voor u een nieuwe afspraak op het spreekuur op de speciale SHL post. Heeft u luchtwegklachten en is toch bloedonderzoek nodig? Dan zal de huisarts een afspraak maken voor bloedprikken op de speciale SHL post in Scharendijke.

25 maart 12.20 uur   Waterschap past werkwijze aan 

In deze tijd van het coronavirus heeft het waterschap, net als alle overheden en het Nederlandse bedrijfsleven maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering te waarborgen. De taakuitvoering van het waterschap is niet in het geding, en de meeste van deze taken zijn landelijk aangemerkt als “vitaal”. De landelijke maatregelen en richtlijnen van het RIVM worden strikt opgevolgd. Dat betekent dat de medewerkers van het waterschap zoveel mogelijk thuis werken. Als dat niet kan, zoals met taken en projecten in de buitenlucht, wordt contact met personen anders ingericht. Daarnaast wil het waterschap zijn steentje bijdragen om de negatieve maatschappelijke en economische gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus, te verzachten. Dijkgraaf Toine Poppelaars: ”In deze ongewisse periode moeten onze bedrijfsvoering en besluitvormingsprocessen gegarandeerd blijven. Dat geldt ook voor de voorbereiding en uitvoering van grote projecten. Helaas mogen we nu geen gastlessen voor scholen verzorgen. Gelukkig kunnen we toch iets doen, door het gratis beschikbaar stellen van een aantal laptops voor het Zeeuwse basisonderwijs”. Daarnaast probeert het waterschap bedrijven een steuntje in de rug te geven door het eerder betalen van facturen. Bedrijven ontvangen hierdoor hun betaling ruimschoots voor het eind van de betalingstermijn. Hiermee zorgt het waterschap voor wat extra liquiditeit, hetgeen wellicht voor enige verlichting zorgt, bij het wegvallen van vraag uit de markt. Ook stelt het waterschap afgeschreven laptops gratis beschikbaar aan scholen in het basisonderwijs. Basisschoolkinderen zitten noodgedwongen thuis. Vaak ontvangen zij onderwijs op afstand via internet. Hiervoor is een computer of laptop nodig. Niet alle kinderen hebben deze tot hun beschikking. In plaat van de afgeschreven laptops te verkopen aan een opkoper, kunnen basisscholen deze krijgen. Scholen die ook laptops te kort komen, kunnen dat aangeven bij communicatie@scheldestromen.nl. De aanvragen zullen op volgorde van binnenkomst afgehandeld worden, zo lang de voorraad strekt.

25 maart  10.55 uur   Veiligheidsregio vraagt aandacht voor site 

Op de website www.zeelandveilig.nl staat de meest recente informatie over het coronavirus in Zeeland. Op de website vindt u onder andere een overzicht van maatregelen rondom het virus; een blog over de laatste ontwikkelingen en een lijst met vragen en antwoorden. De informatie is gericht op inwoners en ondernemers van Zeeland. De website www.zeelandveilig.nl is een initiatief van Veiligheidsregio Zeeland. WereldRegio zorgt voor een lokale vertaling van het nieuws.

24 maart 15.39 uur   Weer besmetting in Zierikzee 

Sinds gisteren zijn in Zeeland tien mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Het betreft inwoners uit Tholen, Geersdijk, Zierikzee, Heinkenszand, Terneuzen (4), Sint Annaland en Goes. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 73.

Drie Zeeuwen zijn overleden sinds de laatste update. Dit betekent dat er nu in totaal vijf personen in Zeeland zijn overleden aan de ziekte

24 maart 12.22 uur   Rabelink blijft indien nodig 

Burgemeester Gerard Rabelink krijgt op 12 mei formeel zijn ontslag van de koning. Maar hij laat desgevraagd weten dat als er een beroep op hem gedaan wordt, hij er zal zijn ,,Ik hou van Schouwen-Duiveland en zal er zijn als het nodig is.'' Het is niet duidelijk of er op 12 mei al een nieuwe burgemeester zal zijn. Daarom laat Rabelink desgevraagd weten bereid te zijn nog even aan te blijven. Hoe een en ander juridisch moet is niet bekend.  Rabelink's afscheidsfeest op 8 mei was al geschrapt. Het kabinet heeft maandag maatregelen afgekondigd die vooralsnog tot 1 juni zullen aanhouden. 

23 maart 18.18 uur   Pieter Zeeman schort examens op 

Pieter Zeeman schort per direct de examens voor Mavo, Havo en VWO op. Die begonnen vandaag, maar de directie merkt dat het onmogelijk blijkt voldoende afstand tot elkaar te bewaren. Ook lukt het niet om alles georganiseerd te krijgen.

"Vandaag zijn we gestart met de afname van de schoolexamens. We zien dat veel leerlingen en medewerkers trachten de instructies op te volgen die wij vooraf in alle zorgvuldigheid hebben opgesteld. Echter, het bewaren van de zogenaamde ‘social distance’ blijkt in zijn algemeenheid moeilijk vol te houden. Daarnaast zien we dat we de grens van de organiseerbaarheid hebben bereikt i.v.m. de beschikbaarheid van surveillanten en de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen in verband met de hygiëne. Tegelijkertijd hebben we ook veel ongeruste reacties en signalen van onbegrip van ouders ontvangen. ,,Ook voelen sommige ouders zich voor een onmogelijk dilemma geplaatst bij het besluit hun kind al dan niet voor het schoolexamen af te melden. Een keuze tussen voortgang op school en gezondheid. Deze signalen hebben wij ook ontvangen van onze medewerkers. Wij hebben daar volledig begrip voor gezien de ernst van de situatie," aldus rector Peter van der Gaag. En verder: ,, Wij zullen alles in het werk stellen om het behalen van het diploma veilig te stellen zodat niet één leerling op onze scholen wordt benadeeld. De afname van de resterende schoolexamens schorten we vooralsnog op. Hierover is ook overleg met de onderwijsinspectie gevoerd. Allereerst zullen we onderzoeken welke eindtermen al voldoende zijn afgetoetst en welke (onderdelen van) toetsen daardoor kunnen vervallen. Na deze exercitie stellen we vast welke toetsen er op alternatieve manier kunnen worden afgenomen vanaf 1 april. We verwachten dat de informatie hierover uiterlijk op vrijdag 27 maart beschikbaar wordt gesteld. Vanzelfsprekend zullen er ook mogelijkheden worden gecreëerd voor leerlingen die gehoopt hadden met dit schoolexamen hun gemiddelde op te halen. De leerlingen die nog toetsen moeten inhalen of in aanmerking komen voor een herkansing krijgen een vergelijkbare alternatieve toets. We zullen hierbij uitgaan van individuele oplossingen als dat noodzakelijk is. Mogelijk dat vanavond dit besluit landelijk wordt genomen of dat een ander besluit ons voornemen doorkruist. Daar zullen we u/je dan wederom van op de hoogte stellen. Wij hopen op begrip voor dit ingrijpende besluit. We proberen onder deze uitzonderlijke omstandigheden het beste voor iedereen te realiseren zonder de gezondheid van wie dan ook in gevaar komt. Wat nu telt is de gezondheid.''  einde citaat

23 maart 09.31 uur   Streep door Kunstschouw juni 

Het bestuur van de Stichting Kunstschouw Westerschouwen heeft in verband met de coronaepidemie besloten, dat de Kunstschouw die van 13 t/m 21 juni gehouden zou worden, niet door kan gaan. Het wordt niet verantwoord geacht om de vele bezoekers dan te ontvangen op de kunstroute. ,,Het is spijtig dat dit besluit nodig is, omdat er al zoveel werk door de deelnemende kunstenaars en locatiehouders is verricht," zo laat de organisatie weten. De Kunstschouw 2021 is gepland op 12 t/m 20 juni onder hopelijk betere omstandigheden. 

23 maart 08.00 uur   Serenade voor hoogbejaarde dame 

De zieke Ria Koers uit Renesse wordt vandaag 88 jaar en kan haar woning aan de Frisoweg 55 niet uit. Haar gezondheid is slecht. Dus heeft de familie het idee opgevat om haar toe te zwaaien voor het raam en wel tussen  twee en vier uur. Er wordt geen grote drukte verwacht, maar de familie adviseert wel een goede afstand tot elkaar te houden.

 Zondag 22 maart 20.30 uur   TOZ vraagt hulp overheid 

Toeristen tijdelijk verbieden naar Zeeland te komen en zorgen voor een regeling voor gedupeerde toeristische ondernemers. Dat vraagt de toeristische koepelorganisatie Toeristisch Ondernemend Zeeland van het Rijk. Tegelijk roept ze, tot het zover is, zelf toeristen op niet naar Zeeland te komen. De druk op de zorg en daarmee het risico voor bezoekers, personeel en omwonenden wordt anders te groot.

Het klinkt haast tegenstrijdig, een toeristische koepelorganisatie die gasten oproept weg te blijven en het Rijk vraagt toeristisch verkeer helemaal te verbieden. ,,Maar in deze tijd waarin het coronavirus steeds meer slachtoffers maakt, is dit de juiste beslissing”, zegt TOZ-voorzitter Carla Schönknecht. ,,We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat verspreiding van het virus wordt ingedamd.” Dat doet de koepelorganisatie met deze dubbele oproep dan ook, hoe zwaar het voor de toeristische ondernemers ook zal zijn.

Er zijn al veel ondernemers in de toeristische sector die de zaak op eigen initiatief tijdelijk hebben gesloten. En ook de VVV Zeeland heeft toeristen al opgeroepen thuis te blijven. De TOZ voegt daar nu de oproep aan Den Haag aan toe, en sluit zich daarbij aan bij de eerdere oproep van GGD Zeeland en de Zeeuwse Veiligheidsregio. Schönknecht: ,,Verbied toeristen, maar ook tweedewoningbezitters uit binnen- en buitenland én dagtoeristen, nu naar Zeeland te komen. En bedenk ook iets om de toeristische ondernemers tegemoet te komen. Het toerisme is een van de pijlers onder de Zeeuwse economie. Die moeten we overeind houden. Ook dat hoort bij het nemen van verantwoordelijkheid.”

zondag 22 maart 15.22 uur  Gemeente stemt in met extra bevoorrading supermarkten 

De voorraad van de supermarkten en andere winkels voor de verkoop van levensmiddelen (hierna: winkels) blijft op dit moment achter. Dit heeft vooral te maken met de bezorgdheid van de kopers. Die hierdoor veel en grote voorraden inslaan. Door de grote vraag is het moeilijk om de voorraad in de winkels op peil te houden. Een van de oorzaken is het probleem om genoeg goederen naar de winkels te brengen om de schappen gevuld te houden. De brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft om een verruiming van de tijden gevraagd waarop de winkels bevoorraad kunnen worden. Hierbij is expliciet gevraagd om toestemming om ook ’s nachts te mogen lossen. Hierdoor kunnen er verspreid over de gehele dag meer vervoersbewegingen plaatsvinden. Winkels kunnen dan hun voorraad aangevuld houden. De VNG heeft hier positief op geregeerd. Wel moeten afzonderlijke gemeenten hiermee instemmen.

Om de winkels toch de gelegenheid te bieden hun voorraad aan te vullen, heeft het college van B&W besloten dat de bevoorrading onder voorwaarden gedurende de hele dagelijkse periode van 24 uur mag plaatsvinden.

 Ook Gors sluit woonlocaties 

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de GGD Zeeland, heeft Gors maatregelen getroffen. Veiligheid en gezondheid van cliënten staan in alle keuzes voorop. 

Op locaties en appartementen (op Schouwen-Duiveland) wonen cliënten die in kwetsbaarheid vergelijkbaar zijn met de populatie van verpleeghuizen. Mede daarom is besloten geen bezoekers meer te ontvangen op alle woonlocaties. Ook mogen cliënten zelf geen bezoek meer brengen aan anderen. Dit geldt voor alle cliënten die begeleiding krijgen bij (zelfstandig) wonen. De maatregel is al ingegaan en geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen worden alleen nog medewerkers toegelaten in locaties en appartementen waar cliënten wonen. De boodschap naar cliënten, hun netwerk en medewerkers is: breng geen bezoek en ontvang geen bezoek. Gors realiseert zich dat dit een ingrijpende maatregel is. Een lastig besluit en een maatregel die iedereen bij Gors aan het hart gaat. Er wordt gezocht naar alternatieve vormen van contact. Medewerkers zullen daarin cliënten en hun netwerk helpen en meedenken. Ook dagbestedingslocaties, zoals de kinderboerderij in Zierikzee, zijjn dicht.

 Nu ook besmetting in Bruinisse 

In Zeeland zijn drie nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus (COVID-19). Het betreft inwoners uit Bruinisse, Biggekerke en Sint Philipsland. Dit is na laboratoriumonderzoek vastgesteld. Er zijn nu, sinds de laatste update, 53 bevestigde besmettingen met het coronavirus (COVID-19) in Zeeland. In totaal zijn twee patiënten overleden.

 Videoboodschap burgemeester 

Burgemeester Gerard Rabelink heeft vrijdagmiddag een videoboodschap uitgebracht.

 Nu ook besmetting in Zierikzee 

In Zeeland zijn dertien nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus (COVID-19). Het betreft personen uit Aardenburg, Grijpskerke, Middelburg, Poortvliet, Sint-Annaland, Tholen, Veere, Vlissingen, ZIERIKZEE  en Zuiddorpe. Dit is na laboratoriumonderzoek vastgesteld. Er zijn nu 50 bevestigde besmettingen met het coronavirus (COVID-19) in Zeeland waarvan één patiënt inmiddels is overleden. De eerste besmetting was in Scharendijke.

 Aangepaste regels raadplegen huisarts (inc. HAP) 

Om het Corona virus in te dammen zijn forse maatregelen nodig. De belangrijkste maatregel is dat mensen met luchtwegklachten (keelpijn, hoesten, niesen) op een afstand blijven van mensen zónder die klachten. Daarom is er op Schouwen-Duiveland één locatie gekozen waar patiënten met luchtwegklachten gezien kunnen worden. Die locatie is vanaf maandag Scharendijke. De huisartsen van het eiland zullen hier bij toerbeurt spreekuur houden. De dokter ziet de patiënt in een beschermd pak.

Natuurlijk heeft u ook recht op medische zorg als u geen luchtwegklachten heeft. Dan kunt u bij uw eigen huisarts terecht. De assistente staat u te woord aan de telefoon. Zij zal u vragen stellen om duidelijk te krijgen hoe snel er contact met u opgenomen dient te worden door de dokter. De dokter belt u terug en bespreekt met u of het noodzakelijk is dat u wordt gezien. Er wordt dan beslist of u gezien wordt bij uw eigen huisarts (zonder luchtwegklachten) of in Scharendijke (met luchtwegklachten).

Patiënten voor het spreekuur in Scharendijke wachten in hun auto tot zij gebeld worden om naar binnen te gaan.
Zo is er GEEN kans op besmetting van omwonenden.

Wie vanaf vrijdagavond de huisartsenpost in Zierikzee belt kriigt daar te horen welke actie er ondernomen moet worden. Is er naast de aandoening waarvoor wordt gebeld ook sprake van luchtwegklachten, dat wordt u doorverwezen naar de huisartsenpost in Goes. Daar zitten artsen in beschermende kledij.  In alle gevallen begint de hulpvraag met een telefoontje aan de eigen arts of ’s avonds en in het weekend naar de huisartsenpost.

 Isolatiepost Scharendijke 

Maandag start in Scharendijke een isolatiepost voor het hele eiland. Die wordt ingericht voor mensen met koorts en/ of luchtwegklachten en mensen met andere klachten maar die daarnaast ook hoesten, grieperig zijn of koorts hebben en die beoordeeld moeten worden door een huisarts. Deze extra maatregel is nodig om het coronabesmettingsrisico voor andere patiënten en zorgpersoneel tot een minimum te beperken.  Mensen met klachten dienen eerst telefonisch contact op te nemen met de eigen huisartspraktijk. Meer bijzonderheden volgen. In meerdere regio's in den lande zijn er al isolatieposten ingericht.

 Rabobank sluit kantoren 

De ontwikkelingen rond het Corona virus leiden ertoe dat de Rabobank haar kantoren in Zierikzee en Tholen  vanaf dinsdag 24 maart  tot nader order sluit. De sluiting van de kantoren is tijdelijk. De automaten aan de buitenzijde van de kantoren blijven in gebruik. Enkel het hoofdkantoor in Goes, Livingstoneweg 13 zal, met aangepaste openingstijden (donderdagavond en zaterdag gesloten), voor dringende zaken en geplande afspraken open blijven.

 Algemene gedragscode coronavirus 

Voor iedereen geldt: blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).U hoeft bij deze klachten niet getest te worden.Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.U hoeft de huisarts niet te bellen.Bel de huisarts wel bij koorts en steeds zieker worden of steeds moeilijker ademen.

Voor mensen ouder dan 70, met minder weerstand of een chronische ziekte:Bel de huisarts bij koorts (of een koortsig gevoel) EN hoesten of moeilijk ademen Ga NIET naar de huisarts toe. 

Voor kinderen gelden dezelfde adviezen als voor volwassenen. Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft: Was uw handen vaak met zeep. Nies en hoest in uw elleboog.Gebruik papieren zakdoekjes.Geef anderen geen hand.