Logo wereldregio.nl
Foto: WereldRegio

Rabelink richt zich tot ondernemers

Burgemeester Gerard Rabelink heeft nu ook de ondernemers op het eiland specifiek aangesproken via internet. Naast een toelichting op diverse ondersteunende maatregelen vanuit de overheid (rijk en gemeente) probeert hij de ondernemers ook een hart onder de riem te steken..

,,Beste ondernemers van Schouwen-Duiveland,

Een speciaal bericht aan u. Het zijn spannende en moeilijke tijden voor iedereen op Schouwen-Duiveland, maar voor u als ondernemer misschien nog meer. De maatregelen die afgelopen weekend genomen zijn hebben grote invloed op de economie van Schouwen-Duiveland. Op dit moment in het bijzonder op onze grote horeca en grote toeristische sector. U heeft misschien wel zorgen over het voortbestaan van uw bedrijf, uw personeel, de gezinnen van uw personeel, uw eigen gezin en uzelf. (....)Tevens wil ik u nog attenderen op de brief die door Veiligheidsregio Zeeland verzonden is (samenwerkende Zeeuwse hulporganisaties en Zeeuwse gemeenten) aan het kabinet.In deze brief uit Zeeland haar grote zorgen over het toerisme tijdens de corona-pandemie. Dan doe ik nog een laatste oproep aan uWe moeten voorkomen dat het coronavirus zich snel verspreidt. Het is belangrijk dat ziekenhuizen en medisch personeel de zorg kunnen blijven verlenen voor iedereen die dat hard nodig heeft. Probeer uw persoonlijke contacten echt te minimaliseren. Maar help elkaar als dat nodig is en kijk ook om naar de kwetsbare mensen in uw omgeving. Hopelijk zorgen we daarmee samen dat deze pandemie zo kort mogelijk duurt.

Samen staan we sterk!

Burgemeester Rabelink

einde citaat