Logo wereldregio.nl
Foto:

Gemeente komt bedrijven financieel tegemoet

Schouwen-Duiveland neemt een pakket maatregelen om de gevolgen van de corona crisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten. Wethouder Daniël Joppe (financiën, CDA) laat dat desgevraagd weten.  Ondernemers die geen problemen ondervinden, kunnen hun belastingaanslag gewoon blijven betalen. Bedrijven die wel problemen ondervinden krijgen meer tijd hun verplichtingen na te komen. De gemeenten versturen daarnaast voorlopig geen nieuwe belastingaanslagen.

Het gaat om gemeentelijke belastingen 2020 die te maken hebben met bedrijfspanden, zoals onroerende zaakbelasting en rioolheffingen. Ondernemers mogen reeds ontvangen aanslagen drie maanden later betalen.Ondernemers kunnen kiezen; de aanslagen gewoon betalen óf de komende drie maanden de betalingen opschorten. In dat laatste geval krijgen zij de eerste drie maanden geen aanmaningen of dwangbevelen opgelegd. De automatische incasso blijft wel gewoon doorlopen maar ondernemers kunnen de afschrijvingen terugdraaien zonder gevolgen. Het openstaande bedrag zal dan in de resterende zeven termijnen worden geïncasseerd. 

Deze belastingmaatregel geldt voor bedrijfseigendommen (bijvoorbeeld een bedrijfsloods, winkel, restaurant). Als op dezelfde aanslag ook een particulier eigendom wordt belast (de woning van de ondernemer) dan valt deze ook onder deze maatregel. Deze maatregel geldt dus voor aanslagen over het belastingjaar 2020.

De tweede maatregel is dat de gemeenten de komende drie maanden geen nieuwe belastingaanslagen versturen, waaronder de toeristenbelasting. Deze maatregel geldt niet voor (privaatrechtelijke) vergoedingen voor dienstverleningen zoals leges (bijvoorbeeld paspoorten), markt- en havengelden, grafrechten, erfpacht, huur en dergelijke. Naast Schouwen-Duiveland doen ook Veere, Middelburg en Vlissingen mee. De vier werken samen op het gebied van belastingen.