Logo wereldregio.nl
Foto:

Grote zorgen bij burgemeesters over toerisme

De burgemeesters in de Veiligheidsregio maken zich grote zorgen over het naderende toerisme in Zeeland. Het publiek wordt ontmoedigd deze kant op te komen. Ook de zorg in relatie tot de toeristenstroom is een zorg. De volgende maatregelen zijn genomen.

1 Brandbrief vanuit Veiligheids Regio Zeeland naar minister. Hoe er voldaan kan worden aan de zorgcontinuïteit in Zeeland als er een sterke toename is van toerisme.

2. Afdeling Bevolkingszorg provincie Zeeland gaat aantal scenario’s uitzetten als hulp naar ondernemers omtrent het virus.

3. In samenwerking met HiswaRecron en andere stakeholders binnen de recreatie wordt er een ontmoedigingsbeleid opgesteld richting de gasten. Dat het in Zeeland niet veiliger is dan in andere plaatsen. Voor de duidelijkheid een algehele ‘Lock Down Zeeland’ is niet haalbaar volgens de burgemeesters.

4. Er komt een ‘Zeeland veilig’ communicatie plan voor ondernemers hoe een en ander vanuit eigenaren parken/campings te communiceren.


Er zijn gesprekken met België en Duitsland (deelstaat Nordrhein-Westfalen) over het grensverkeer richting Nederland. Op Schouwen-Duiveland zijn er al bedrijven die vooruitlopend op dat besluit zelf gasten ontmoedigd hebben om te komen. Lees vrijdag ook WereldRegio.