Logo wereldregio.nl
Foto:

Vergunninghouders mogen op betaald parkeren

Vanuit de overheid worden diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een van deze maatregelen is thuiswerken waar nodig en het beperken van sociale contacten. De gemeente ziet dat veel bewoners gehoor geven aan deze oproep om thuis te werken en om sociale contacten te beperken. Het thuiswerken zorgt er echter voor dat in de binnenstad van Zierikzee de parkeerplaatsen voor vergunninghouders een nog hogere bezettingsgraad hebben dan op een ‘normale’ werkdag. Het beperken van sociale contacten zoals bijvoorbeeld winkelen zorgt er voor dat de betaalde parkeerplaatsen juist een lagere bezettingsgraad hebben. Deze situatie vraagt om tijdelijke aanpassing van het parkeerbeleid. Het overgrote deel van de betaalde parkeerplaatsen in de binnenstad van Zierikzee wordt tussen 17 maart en 6 april 24 uur per dag beschikbaar gesteld aan vergunninghouders. Voor de parkeerplaats Gasthuisboomgaard gelden deze tijdelijke regels niet.