Logo wereldregio.nl
Foto:

Gedoseerde toegang tot milieustraat

Om de juiste hygiënemaatregelen in acht te kunnen nemen en de drukte te beheersen, zullen bezoekers van de milieustraat in Zierikzee mogelijk gedoseerd worden toegelaten. Er kunnen daardoor wachtrijen (met auto’s) ontstaan buiten de poort. 

Zondag 15 maart zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Afvalinzameling en -transport is als prioritaire taak aangewezen. De reinigngsdiest heeft haar bedrijfsvoering hierop afgestemd en verdere maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van medewerkers, klanten, stakeholders en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen. 

De mileiustraat is op dit moment gewoon geopend, maar het is erg druk. Kennelijk omdat mensen aan het opruimen slaan nu ze geen andere activiteiten kunnen ondernemen. Om op de milieustraten de juiste afstanden tot elkaar te kunnen bewaren (>1,5 meter) zal mogelijk een gedoseerd toelatingssysteem worden toegepast. Er kunnen daardoor wachtrijen (auto’s) ontstaan buiten de poort. We vragen hiervoor ieders begrip.