Logo wereldregio.nl

Koster vertrekt bij Theo Thijssenschool

André Koster gaat na dit schooljaar stoppen als directeur van de Theo Thijssenschool in Zierikzee. Koster is in 1978 in het onderwijs begonnen en kwam in 2001 naar de Theo Thijssenschool. Die is explosief gegroeid nadat de school verhuisde naar de Bredeschool in Noorderpolder. Koster gaat nog niet met pensioen maar gaat gedeeltelijk bovenschools aan de slag bij Obase. De precieze invulling is nog niet bekend.