Logo wereldregio.nl
Foto:

Aanwinsten van het Gemeentearchief en het Stadhuismuseum Zierikzee

Voor de vierde keer presenteren het Gemeentearchief en het Stadhuismuseum hun aanwinsten over het voorafgaande jaar. Een selectie daarvan is te zien in een expositie in het museum.

Tijdens de opening in de trouwzaal in het Zierikzeese stadhuis gaven gemeentearchivaris Ineke van den Broek en museumdirecteur Albert Scheffers een toelichting bij de selectie. Het gaat om een keuze want alle aanwinsten bij elkaar hebben een grote omvang. Dit jaar was mr. Edzard Gelderman gevraagd het eerste exemplaar van het boekje over de aanwinsten 2019 in ontvangst te nemen. Met gloed en warmte vertelde hij wat geschiedenis voor hem is. Meer in het bijzonder sprak Edzard Gelderman over Westenschouwen waaraan hij zich verbonden voelt. Dat komt onder meer omdat hij zich ambachtsheer van Westenschouwen mag noemen. De titel brengt geen bijzondere privileges met zich mee maar het is een middel waardoor Edzard Gelderman de band met zijn voorouders voelbaar maakt. Tot die voorouders behoren leden van de families De Huybert, Van Vrijberghe en De Crane, die zich verdienstelijk hebben gemaakt in Zierikzee en omstreken.

Op zijn beurt bood Edzard Gelderman dat eerste exemplaar aan wethouder Jacqueline van Burg aan, die het boekje in ontvangst nam mede namens haar collega Ankie Smit. Zij zijn de portefeuillehouders voor het museum en het Gemeentearchief. Op de voorzijde van het boekje staat een zeldzame afbeelding van de wipkorenmolen bij Noordwelle, die afgebroken werd in 1924. Leden van de molenaarsfamilie Steur hielden de laatste molen van dit type op ons eiland in bedrijf. Het geldt hier een plaatje uit een verzamelalbum. Wie een blikje conserven kocht van de firma Tieleman & Dros in Leiden kreeg zo’n plaatje uit de molenserie van dit bedrijf. Kees Venema, oud-medewerker van het Gemeentearchief, wist het op de kop te tikken en heeft het geschonken om te worden toegevoegd aan de collectie. Hij is een van degenen die zijn oren en ogen open heeft voor belangwekkende aanvullingen. Het molenplaatje siert ook de affiches die de expositie aankondigt.

Allerlei aanwinsten van het museum en het Gemeentearchief zijn te zien in de expositie, zoals de stenen die Anne Ausloos en Jeroen van Westen bakten in het kader van hun bijdrage aan een project van de Bewaerschole in Haamstede. Die stenen, in fraaie kleuren, bakten ze met klei van elf verschillende locaties op Schouwen-Duiveland. Kaarten en prenten van Zeeland, de Zierikzeese havenpoorten, Bommenede, Dreischor en een plattegrond van de Hervormde kerk te Haamstede werden in 2019 toegevoegd aan de topografisch- historische atlas, de verzamelnaam voor alle kaarten en afbeeldingen. Tot de top van de aanwinsten van het museum behoort het schilderij ‘Vlammend protest’ uit 2002, gemaakt door Theo Voorzaat uit Dreischor. De bouw van het nieuwe gemeentehuis, waarvan de locatie en hoogte veel verzet opriep, is het onderwerp. Uit het rechterdeel ervan laaien de vlammen hoog op. Gelukkig is het fantasie, want juist in dat deel is het Gemeentearchief gehuisvest. Op de voorgrond is het kruithuisje, een opslagplaats voor munitie, dat gespaard bleef, te zien.

Een mooie aanwinst zijn ook de spullen van de Bond van Plattelandsvrouwen, geschonken door Maartje Onrust. Een tafelkleed uit 1958 en een door J. Dalebout-Koster ontworpen en met negen dames gemaakt wandkleed uit 1973 kwamen in het museum terecht; het archief ging naar het Gemeentearchief. Zo spannen archief en museum zich in om de geschiedenis van Schouwen-Duiveland goed te documenteren. Dat het verleden er is voor het heden en de toekomst wordt op die wijze duidelijk gemaakt.

De tentoonstelling in het Stadhuismuseum te Zierikzee is te zien tot en met 7 juni. Het boekje is te koop aan de balie van het museum voor € 6,95.

Huib Uil