Logo wereldregio.nl
Foto:

Kiekieris Liefdadigheid

Het is weer de maand van de notaatjes, rekeningetjes zeg maar, vooral van jaarabonnementen die je jaren geleden al had willen opzeggen, maar daar is het nooit van gekomen. En nu zijn ze er weer, de notaatjes, rekeningetjes. Mijn vrouw zegt dat het voldoende is om lid te zijn van Natuurmonumenten en dat de rest weggegooid geld is. Maar als ik dan opper om de VPRO-gids eruit te gooien, omdat ze alleen maar Netflix kijkt, protesteert ze heftig. Er is in de jaren toch al het een en ander gesneuveld. Zoals de hondenrasvereniging wegens het niet meer hebben van een hond en de bijdrage aan kerkelijke liefdadigheidsinstellingen is geschrapt omdat we niks met kerken hebben, tenzij er muziek van Bach wordt gespeeld. Wat overblijft zijn Sterna, nog steeds Natuurmonumenten, onze bijdrage aan de dorpskrant, de contributie van de ouderenbond en nog een paar onmisbare verenigingen, zoals Stad en Lande. Dus toch nog heel wat, eigenlijk. Dan ben ik de kinderpostzegels nog vergeten, en wie weet wat nog meer…

Peter Noordermeer