Logo wereldregio.nl
Foto:

Jongeren voorzichtig enthousiast over deelauto

Het zijn vooral de jongeren op Schouwen-Duiveland die zichzelf wel willen verplaatsten in een deelauto. Dat is een auto, die voor een dagdeel gebruikt kan worden. Over anderhalf jaar moeten er 34 beschikbaar zijn, verdeeld over de zeventien woonkernen op het eiland. Drie vwo-eindexamenkandidaten op Pieter Zeeman (Ruben Talen en Gianni D’Olivo uit Zierikzee en Maud de Rijke uit Nieuwerkerk) hebben meer dan 555 inwoners verleid om een enquête in te vullen over mobiliteit. Aanleiding is de gemeentelijke ambitie om deelauto’s in te zetten in de regio. Het project van SD op Weg wordt begeleid door AddVision. Lees verder in WereldRegio.