Logo wereldregio.nl
Gemeente start onderzoek interesses jeugd
Gemeente start onderzoek interesses jeugd

Gemeente start onderzoek interesses jeugd

Het wordt nog een lastige klus, maar de gemeente wil met de eilandelijke jeugd aan tafel om te horen waar hun interesses en behoeftes liggen.

De gemeenteraad wil dat er een jeugdbeleidsplan komt, maar verantwoordelijk wethouder Cees van den Bos (SGP) wil dan eerst weten hoe de jeugd over haar leefomgeving denkt. Van den Bos heeft drie studenten van de Hogeschool Zeeland aan het werk gezet. Die onderzoeken op welke manier er met de jongeren in contact gekomen kan worden. Van den Bos: ,,Ik denk vooral door op ze af te stappen. Jongeren komen niet zomaar naar ons.” En als dat in beeld is, kan het gesprek worden aangegaan. De studenten richten zich op de hoogste groepen van het basisonderwijs en Pontes Pieter Zeeman.

De gemeenteraad heeft eerder laten weten behoefte te hebben aan een jeugdbeleidsplan. Van den Bos wil in kaart brengen welke thema’s de jeugd op het eiland aanspreken. En ook aan welke voorzieningen er behoefte is. In dat verband noemt hij het jeugdhonk 4SD in Zierikzee, dat door jongerenwerkers van het SMWO wordt begeleid. ,,Je ziet dat er behoefte aan bestaat. Dat is de verdienste van de jeugdwerkers.” Maar tegelijkertijd constateert Van den Bos dat daarmee niet alle jongeren worden bereikt. Vandaag de dag zijn die lastig in groepen in te delen, denkt hij. Van den Bos betwijfelt of het jeugdbeleidsplan tot een soort van jeugdraad moet leiden. ,,Op dit moment ben ik nog niet zo van dat soort structuren.” Volgens hem is het lastig om jongeren vast te houden. ,,Maar als zo’n jeugdraad de uitkomst van de gesprekken is, wil ik er best over meedenken.” Meedenken wil hij ook over de snelheid (of het gebrek daaraan) waarmee de gemeente kan inspringen op vragen van de jeugd. In het verleden duurde het jaren voordat jongeren hun gevraagde skatebaan kregen bijvoorbeeld. De aanvragers waren inmiddels te oud voor de voorziening. ,,Ik kan niet voorbij gaan aan de procedures die gevolgd moeten worden, maar wil wel bekijken hoe we aan dat probleem tegemoet kunnen komen,” aldus Van den Bos.