Logo wereldregio.nl

Watersnoodmuseum organiseert vluchten boven Delta

Een rondvlucht over de Zuidwestelijke Delta maakt op bijzondere wijze inzichtelijk hoe mensen leven met het water.

Op een vergelijkbare indrukwekkende manier maakt een bezoek aan het Watersnoodmuseum duidelijk hoe mensen léden aan het water, nog geen 65 jaar terug. In een arrangement van CessAir en het Watersnoodmuseum komen verleden, heden en toekomst samen. Nederland is Waterland. En Zeeland helemaal. Dat is niets nieuws; als Nederlanders zijn we gewend aan het leven onder de zeespiegel. We wonen, werken en genieten en zijn (of beter: wanen ons) veilig achter onze dijken.

In 1953 was dat heel anders. Toen werd pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de Zuidwestelijke Delta eigenlijk is. Sindsdien is en wordt hard gewerkt aan het beveiligen van het gebied. De indrukwekkende verhalen van mensen die dit alles hebben meegemaakt worden verteld in het Watersnoodmuseum. En de grootsheid van de Deltawerken en het bijzondere karakter van de Zuidwestelijke Delta is het best te zien en te ervaren vanuit de lucht. Om die reden slaan het Watersnoodmuseum en Cessair, gevestigd op vliegveld Midden-Zeeland, de handen ineen.

Het museum en de aanbieder van rondvluchten hebben samen een arrangement samengesteld met de veelzeggende titel “Ervaar de Delta op hoog niveau!” Gasten beginnen de dag in het Watersnoodmuseum, waar ze worden ontvangen met koffie/thee en een Zeeuwse bolus. Vervolgens worden ze door het museum geleid middels een audiotour. Na het museumbezoek rijden de gasten door naar vliegveld Midden-Zeeland, vanwaar ze opstijgen voor een rondvlucht over de Oosterschelde – van de Stormvloedkering tot de caissons bij Ouwerkerk.

Bij terugkomst worden de gasten verwelkomt met een diner in het restaurant van het vliegveld, met uitzicht op de start- en landingsbaan. Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum, is blij met de samenwerking: “Als Watersnoodmuseum zoeken we steeds naar manieren om mensen te interesseren in het ‘waterverleden’ van de regio, juist ook om een bewustzijn te creëren van het blijvende belang van waterveiligheid. Het ervaren van de Delta vanuit de lucht maakt dat belang krachtig duidelijk.” Het arrangement wordt de komende weken gelanceerd met een winactie. Iedereen die in de meivakantie een bezoek brengt aan het Watersnoodmuseum, kan zijn gegevens achterlaten in het museum en zo kans maken op een gratis rondvlucht voor 3 personen.