Logo wereldregio.nl
ADRZ weer in de plus
ADRZ weer in de plus

ADRZ weer in de plus

De financiële positie van het ADRZ (ziekenhuis) is in 2016 sterk verbeterd, mede door betere overeenkomst met de zorgverzekeraars en een daling in personele lasten. Het resultaat 2016 bedraagt € 8,2 miljoen positief. Als gevolg van de verbetering van de financiële positie heeft het ADRZ - na acht jaar - het bijzonder beheer van huisbank ING mogen verlaten. Dit heeft ertoe geleid dat de bank weer bereid is om een financiering te verstrekken voor noodzakelijke investeringen. Het bedrag van € 10 miljoen dat met de overname door het Erasmus MC is gemoeid, is niet in de jaarresultaten van 2016 verwerkt. Afgelopen vrijdag gaf de ACM toestemming voor deze overname.