Logo wereldregio.nl

Schouwen-Duiveland groeit maar een beetje

Hoewel er zich dit jaar maar liefst elfhonderd nieuwe mensen gevestigd hebben op Schouwen-Duiveland, is de bevolking met slechts zevenendertig personen gegroeid. Aan het eind van dit jaar staat de teller op 33.770 inwoners en dat is dus een kleine groei. Het is al langere tijd duidelijk dat Schouwen-Duiveland een groei moet hebben van nieuwkomers. Mensen vaak vanuit de Randstad, die zich laten verleiden om naar het eiland te komen. En met meer dan 1100 mensen lijkt dat wel gelukt. Tegelijkertijd hebben 979 mensen hun koffers gepakt en zijn vertrokken. Voor een deel zullen dat jongeren zijn, die elders zijn gaan studeren. Meer in de papiereneditie. Bijgaand wel de cijfers van de diverse leefgemeenschappen.

bevolking