Logo wereldregio.nl

Fusie Zeeuwland op 1 januari een feit

Woningcorporaties Zeeuwland en Woonburg gaan definitief fuseren. Op 1 januari is de juridische fusie rond. De komende maanden wordt de naam Woonburg nog gebruikt totdat de organisatorische fusie is gerealiseerd. Er is een nieuwe Raad van Commissarissen en een nieuw managementteam samengesteld. De woningcorporatie gaat onder de naam Zeeuwland werken vanuit het huidige kantoor van Zeeuwland in Zierikzee. Dit pand wordt de komende maanden ingericht voor de nieuwe organisatie. De medewerkers van Zeeuwland verhuizen in januari tijdelijk naar het pand van Woonburg in Koudekerke.