Logo wereldregio.nl
Duivelandse clubs vragen principe-instemming fusievoorstel
Duivelandse clubs vragen principe-instemming fusievoorstel

Duivelandse clubs vragen principe-instemming fusievoorstel

De besturen van de Duivelandse voetbalclubs Ouwerkerk, Duiveland en SKNWK hebben allen 12 januari 2017 een Bijzondere Algemene Ledenvergadering uitgeschreven.

Dit hebben de voorzitters Arnold Schiettekatte (SKNWK, op de foto rechts), Ard Boogerd (Ouwerkerk, links) en Hans van der Have (Duiveland) zaterdagmorgen om het sportpark van Ouwerkerk kenbaar gemaakt. Het enige agendapunt van deze bijeenkomsten is de vraag van het bestuur aan de leden om een principe-instemming met een volledige fusie tussen de drie clubs voor een nog nader bepalen termijn. Dit tijdstip heeft te maken of een definitief fusieplan er ook van komt. Het komende jaar worden zaken als accommodatie, bestuurlijke structuur, financiën en tijdpad besproken. Hoe dan ook, de leden van Ouwerkerk, Duiveland en SKNWK krijgen donderdag 12 januari de gelegenheid hun stem uit te brengen. Meer over de plannen van de drie verenigingen en hoe het een en ander gestalte heeft gekregen en gaat krijgen, is vrijdag 23 december te lezen in de papieren editie van WereldRegio.