Logo wereldregio.nl

Belangstelling voor snel internet platteland erg groot

Nog nooit was het zo druk in de burgerzaal van het gemeentehuis. Woensdagavond kwamen veel mensen af op de plannen voor snel internet in het buitengebied. Ondernemend Schouwen-Duiveland en Agrarisch Schouwen-Duiveland hebben met de gemeente, internetaanbieders Greennet en Delta plannen gemaakt voor het buitengebied. Met een antenne op de graansilo in Zierikzee kunnen mensen in het buitengebied eindelijk snel internet krijgen. Voor de bijeenkomst hadden zich al ruim 130 mensen aangemeld. Maar de inzet is 250 deelnemers. Dat is ook het aantal dat via provincie en gemeente nog een aanmeldbonus kan ontvangen van in totaal 200 euro; het bedrag van de eenmalige aansluitkosten. De gemeenteraad heeft vorig jaar een motie van het CDA aangenomen, waarmee geld is vrijgemaakt voor de subsidie. Als alles volgens plan verloopt wordt in februari gestart met het monteren van de ontvangers op de buitenmuren van de deelnemers. In april moet iedereen aangesloten zijn. Nu nog hebben internetgebruikers in het buitengebied een achterhaalde internetsnelheid, die soms zelfs de bedrijfsvoering in gevaar brengt. Met het nieuwe zogenoemde vaste draadloze systeem wordt de snelheid meteen 50 MB per seconde.Het snelle internet kost deelnemers gemiddeld 47,50 euro per maand. Daarin zit geen televisie of telefonie. Daarvoor moeten de gebruikers bij bestaande aanbieders aankloppen.